Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beThomas Leysen. "Er wordt zwaar de nadruk gelegd op haar slechte verhouding met de Waalse vleugel van het ABVV, maar misschien is de weerstand van de beroepscentrales tegen haar inspanningen om het centrale gezag te versterken, doorslaggevend geweest. "Het is te vroeg om voorspellingen te maken, maar als een organisatie als het ABVV verdeeld is, wordt het moeilijker om goede afspraken te maken. België heeft al een zwakte dat het twee ideologisch verschillende vakbonden heeft. Ik praat nu door de overname van PMG veel met de vakbond in Duitsland en daar is het makkelijker praten met één vakbond. Bovendien hebben we in België nog een opdeling tussen arbeiders- en bediendebonden. Als daar nu een nog sterkere regionale opdeling tussen de bonden komt, wordt het helemaal moeilijk. Unitaire vakbonden hebben voordelen voor alle partijen."Leysen. "De ondernemingen kunnen tevreden zijn dat er na jarenlange onzekerheid onderling meer klaarheid is gekomen in de houding van de overheden. Het is goed dat deze stap gezet is, maar hoe gaat het verder? Wat zal dit concreet betekenen voor bedrijven als het onze, die al een convenant hebben getekend en daardoor vrij zouden zijn van bijkomende lasten? Zal dat ook zo zijn? Dat is nu niet duidelijk. We houden ons hart vast. We hebben een elektriciteitsrekening van tientallen miljoenen euro's per jaar. Wij hebben geen extra Kyoto-heffingen nodig om daarop proberen te besparen. "Het is ook belangrijk dat men nu in de uitvoering op alle hefbomen speelt. Niet alleen op de grootverbruikers in de industrie, maar ook op het transport, de gezinnen en de tertiaire sector. De industrie blijft vrezen dat het akkoord de energieprijzen de hoogte in zal jagen."Leysen. "Dat is positief nieuws. Het is belangrijk voor de Brusselse regio. Maar het toont ook aan dat het vertrek van de industrie geen fataliteit is. Met een goed management en goede omgevingsfactoren is het mogelijk de industrie hier te houden. "Het is echter onthutsend dat het ACV onmiddellijk pleitte voor brugpensioen vanaf 52 jaar. Of hoe een vakbond jobverlies wil aantrekken. Ik heb het soms persoonlijk meegemaakt dat de vakbond het betreurt dat er geen herstructurering plaatsvindt zodat ze brugpensioen kan voorzien. Dat is toch pervers."Leysen. "De ontzetting en het afgrijzen zijn niet te verwoorden. Op het vlak van de internationale conjunctuur is het nu (nvdr - maandagmiddag) nog moeilijk te beoordelen wat de impact zal zijn. Maar ik verwacht geen grote weerslag. Ik denk niet dat mensen investerings- of consumptiebeslissingen zullen uitstellen vanwege deze aanslag. Maar het is nog te vroeg om echt te oordelen. De grondstemming is op dit moment toch wel positief. Alleen de sterkte van de euro speelt Europa parten. Umicore is afgedekt voor 2004 en een gedeelte van 2005. Maar heel wat bedrijven hebben nu al moeilijkheden."Leysen. "Die verlaging is positief. Bovendien heeft ze de ontwikkeling van drie platformen voorgesteld: een beleidsondersteunende groep van experts, een strategisch platform voor propere technologieën en een biotechplatform. Dat alles zal ons niet wapenen tegen bedrijven die aarzelen tussen China en Europa. Maar het is wel een troef voor België als bedrijven moeten kiezen binnen Europa. Umicore heeft het grootste deel van zijn vorsers in Europa. Maar dat belet niet dat we wel kennisopbouw bij de productie hebben in Korea en China. Dat is echter geen zuiver onderzoek & ontwikkeling. Die is nog hier verankerd. Maar uiteraard is dat makkelijker voor een bedrijf als het onze waarvan het beslissingscentrum in België ligt."Leysen. "Voor een socialistisch minister is dat een belangrijk signaal. Het is ook juist. De lonen moeten niet naar beneden, maar we mogen niet verwachten dat de welstand op hetzelfde ritme kan blijven stijgen als de jongste vijftig jaar. Gewoon op peil houden, moet het streefdoel zijn. De rest van de wereld kan ons dan bijbenen. Dat is de realiteit voor de volgende decennia."Volgende week: Remi Vermeiren, Trends-minister van Economie en Europese Zaken.G.M.Geen grote besparingen bij Volkswagen Vorst. De oproep tot loonmatiging van Johan Vande Lanotte. Het Kyoto-akkoord tussen de verschillende regeringen. De aanslag in Madrid. De verdere regionalisering van het ABVV.