KRUISBESTUIVING.
...

KRUISBESTUIVING.Begin de jaren negentig kwam Michel Berges, toen gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité Generale Bank, vaak in het nieuws. Hij was "de Vlaming" in de bank. In '93 verdween hij zonder dat veel mensen wisten waar naartoe. Vandaag komt hij voor het eerst weer naar buiten. Als managing partner van Thesaurus, in '93 door hem opgericht. "Ik ben nog steeds erebestuurder van de bank, dus ik ben weggegaan zonder problemen," zegt Michel Berges. "Ik wou toen aan mezelf bewijzen dat ik een eigen ondernemingsomgeving kon creëren." In '94 werd Jo Rogiest, directeur-generaal Generale Bank zetel Antwerpen-Aalst, medevennoot. In '95 kwam ook de Oostenrijker Ulrich Soldat mee aan boord, een man van eerst Deutsche Bank en dan Creditanstalt. Elk heeft een derde van de aandelen. "We zijn geen consultants, we zijn doeners," zegt Berges. Thesaurus heeft verschillende activiteiten :Onderhandelingsbegeleiding. Zowel voor contracten, verkoop of aankoop van bedrijven, bemiddeling tussen partijen. Michel Berges is de onderhandelaar, Jo Rogiest zorgt voor het juridische en structurele. Managementbijstand. Zo heeft Thesaurus bemiddeld tussen de aandeelhouders bij de liquidatie van de immobiliëngroep Rogib. Vertegenwoordiging van belangen. In opdracht van aandeelhouders neemt Thesaurus bestuursmandaten op. Trade financing en counter trade financing. Dat is het terrein van Ulrich Soldat. Het gaat om complexe deals om handelsschulden tussen landen die geen rechtstreekse handel met elkaar kunnen drijven af te bouwen. Opstarten van bedrijven. "Er zijn in Vlaanderen veel mensen met kennis," zegt Michel Berges. "We willen hen met een minimumbedrag helpen hun kennis te structureren." Thesaurus heeft hier al twee realisaties. Vijftien maanden geleden werd het software-engineeringbedrijf 3i opgericht (33 % Thesaurus). Het eerste boekjaar toont 50 miljoen omzet met 50 werknemers. Dit jaar zal met 70 mensen 120 à 130 miljoen omzet worden gehaald. Het is nu al tussen 90 en 140 miljoen waard volgens de discounted cashflow berekening. Tweede voorbeeld is Lant (66 % Thesaurus, zie hoofdverhaal). En momenteel is de opstart van een bedrijf voor expertsystemen in voorbereiding. "Het doel is die verschillende bedrijven samen te brengen en onderlinge synergieën te creëren," zegt Jo Rogiest. Een bekend fenomeen, zie ook Leo Billion (zie Trends 24 oktober '96) en Synergia (zie Trends 14 december '95). Thesaurus structureert zich nu beter. De nv Thesaurus (Berges, Rogiest en Soldat) zal de eerste vier opdrachten voor zich nemen. Thesaurus Technology (de drie plus Herman Caeyers) wordt omgedoopt tot Thesaurus Linguistics en zal de participatie in Lant overnemen. En er komt een nieuwe Thesaurus Technology, ook samen met Herman Caeyers, dat 3i en het bedrijf voor expertsystemen zal herbergen. De drie Thesaurussen zijn opgericht met 2,5 miljoen frank kapitaal. "Elk jaar is rendabel geweest," zegt Michel Berges, die wel vaag blijft over de omzet. "Tussen 40 en 100 miljoen frank."JO ROGIEST, ULRICH SOLDAT EN MICHEL BERGES (THESAURUS) We willen verschillende technologiebedrijven samenbrengen en onderlinge synergieën creëren.