Filiep Libeert frekwenteert met regelmaat de Londense City. Als enige buitenlander in het hoogste beslissingsorgaan van British Vita bepaalt hij mee de koers van een multinational met 50 miljard omzet en 12.000 werknemers. Onder zijn rechtstreekse leiding staat de Benelux-kombinatie Libeltex/Vita Interfoam, 12 fabrieken, 1000 werknemers, 8 miljard frank omzet. Het Britse maatpak werd geen knevel. Na de Britse overname van Libeltex, tilden eigen technologie en management de Vlaamse vezelverwerker op tot Europees marktleider in zijn niche.
...

Filiep Libeert frekwenteert met regelmaat de Londense City. Als enige buitenlander in het hoogste beslissingsorgaan van British Vita bepaalt hij mee de koers van een multinational met 50 miljard omzet en 12.000 werknemers. Onder zijn rechtstreekse leiding staat de Benelux-kombinatie Libeltex/Vita Interfoam, 12 fabrieken, 1000 werknemers, 8 miljard frank omzet. Het Britse maatpak werd geen knevel. Na de Britse overname van Libeltex, tilden eigen technologie en management de Vlaamse vezelverwerker op tot Europees marktleider in zijn niche.Op 10 november viert Libeltex in de historische Hallezalen van het Belfort van Brugge met een akademische zitting zijn vijftigjarig bestaan. Feeststemming mag er zijn. De Westvlaamse producent van hoogtechnologische vezelvliezen (fibrefill) voor onder andere de lucht- en gasfiltratie, de auto- en komposietindustrie en nu ook de hygiënische sektor, huilt niet mee in de klaaglitanie van de Vlaamse textielsektor. Twee recente ontwikkelingen illustreren de dynamiek.In Meulebeke is een ultramoderne produktielijn voor nieuwe toepassingen in de hygiënische sektor aan het proefdraaien en in Zuid-Frankrijk nam Libeltex de vezelvliezenaktiviteit van de Duitse Borgers-groep over. Beide investeringen bevestigen de basisfilozofie : permanent zoeken naar vernieuwende, uiteraard kapitaalintensieve produktiemetoden en spitstechnologische ontwikkelingen, gekoppeld aan geografische aanwezigheid in nieuwe markten. "Zo verleggen we voortdurend onze grenzen, door produktinnovatie en kwaliteitsverbetering en door uitbreiding van onze aktieradius op het Europese vasteland, " licht Filiep Libeert verder toe.De voorzitter-gedelegeerd bestuurder van de Vlaams-Zweeds-Duitse en nu ook Franse Libeltex-Groep en van de Nederlandse bedrijvengroep Vita Interfoam mag dan glunderend wegzakken achter zijn met dossiers overladen schrijftafel, hij kan niet verhelen dat de tegenslaande konjunktuur ook zijn bedrijven treft. "Ongetwijfeld heeft Libeltex-Groep de hoogste produktiviteit in zijn sektor, " zegt Libeert. "Maar wat heb je eraan als de konsument afhaakt in de bedrijfstakken waar we toeleverancier zijn ? Meest kwetsbaar is onze produktie van vulvliezen en naaldvilten voor de konfektie, het zitmeubel en de beddingindustrie, branches waar een verschuiving naar de lage-lonenlanden zich versneld doorzet. In die traditionele aktiviteiten zijn we wel verplicht mee op te schuiven met onze klanten die in Polen, Slovakije, Spanje of Portugal gaan produceren (nvdr zie kader Vooruitlopen). "HELIKOPTERZICHT.Is hier de voorzitter van de textielfederatie Febeltex-Vlaanderen aan het woord ? "In die funktie kan ik bevestigen dat er grote onrust leeft onder onze Westvlaamse textiliens. Stille voortdoen, was jarenlang hun devies. Ze vechten om het hoofd boven water te houden, maar er komt een tijd dat ze stille afhaken, vrees ik (nvdr zie kader Stille afhaken). "Vanuit zijn nieuwe positie in de main board van de Britse beursgenoteerde multinational British Vita Company Ltd., sinds 1979 het moederbedrijf van het Vlaamse Libeltex, heeft Filiep Libeert een nog ruimer helikopterzicht op het reilen en zeilen van de Europese textielsektor : "In onze fabrieken in Groot-Brittannië, dezelfde sektor, is de loonkost de helft van hier ; Spanje en Italië gaan tot 40 % minder, Portugal is tot driekwart goedkoper. "Sedert 4 oktober jl. is Filiep Libeert niet alleen de benjamin (42j.) onder de negen leden in de raad van wijzen (main board) van de wereldleider in polymeertechnologie met produktiecentra in Europa, Canada en de Verenigde Staten, Azië, Australië en Afrika, de Vlaming is ook de enige buitenlander op dit hoogste beslissingsniveau. "Dat is een heel andere dimensie van managen, " lacht hij. "Drie dagen per maand ligt mijn verantwoordelijkheid vooral op het vlak van de City, naar de aandeelhouders toe : strategisch denken op groepsniveau, stimulansen uitsturen naar de management board, waar de feitelijke ondernemers het roer vasthouden. " Als hoofd van de Continental European fibre operations zetelt Filiep Libeert tegelijk ook al vier jaar in dit sturingsorgaan van British Vita.Van oudsher is Vita vooral aktief in het Verenigd Koninkrijk en het Britse Gemenebest. The continent werd als nieuw te ontginnen terrein ontdekt eind de jaren '70, begin jaren '80. Toen Libeltex in 1979 door de multinational werd binnengehaald, was dit de tweede kontinentale akkwisitie, na een eerste stap het jaar voordien in Nederland. Inmiddels is Vita aanwezig in België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Italië, Nederland en sinds kort in Polen. Deze vestigingen genereren 60 % van de totale omzet.De kontinentale vezelvliesaktiviteiten werden onder de hoede van de aparte Benelux-kombinatie Libeltex-Groep/Vita Interfoam en haar Vlaamse voorzitter-gedelegeerd bestuurder geplaatst. Vanuit zijn thuisbasis in Meulebeke doorkruist Filiep Libeert vier dagen per week Europa, van noord naar zuid, reizend tussen de nieuwste aanwinst, Libeltex Mâcon bij Lyon in Zuid-Frankrijk, de drie Zweedse fabrieken van Sporda AB. en Libeltex GmbH in Duitsland. Al deze akkwisities staan op naam van Libeltex. "We beslissen hier in Meulebeke zelf over onze strategie, kiezen zelf wat we overnemen en financieren het ook zelf, " zegt Libeert. Hij is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor de acht Nederlandse bedrijven van Vita Interfoam. Samen draaien Libeltex-Groep/Vita Interfoam, met 1000 medewerkers, een omzet van 8 miljard Belgische frank (zie kaart). Zes operationele managers en twee financiële direkteuren rapporteren aan Libeert. Voor de Libeltex-Groep bestaat het management-team uit Luc Maes, algemeen direkteur voor de bedrijven in België en Frankrijk, Luc Vermeersch, verantwoordelijk voor Duitsland en Zweden, en Luc Demeyere, financieel direkteur voor Libeltex-Groep.LEIDERSPOSITIE.In de jaren zeventig, nog vóór de Thatcher-ingreep, leekBritish Vita immuun voor de toen om zich heen grijpende "Engelse ziekte". In 1979 het jaar dat Vita Libeltex uit de patsituatie haalde waarin vele Vlaamse familiale bedrijven verzeild geraken realizeerde de Britse groep een omzet van 4,6 miljard Belgische frank in de produktie van schuimrubber voor de meubelindustrie. Libeltex, dat zich net na de Tweede Wereldoorlog losgewerkt had uit de kwijnende vlasnijverheid en uitgegroeid was tot een innoverende vezelverwerker, haalde toen een omzet van 500 miljoen frank.Vandaag zijn de cijfers omhooggestuwd tot respektievelijk 50 miljard(British Vita) en 3 miljard (Libeltex-Groep) ; in beide gevallen grotendeels door organische, beheersbare groei en bestendige akkwisities of het aangaan van joint ventures. In beide gevallen ook werden deze prestaties bereikt met behoud van een gezonde financiële balansstruktuur (zonder schulden ; overnames werden gefinancierd met eigen middelen).De Libeltex-Groep is inmiddels de Europese nummer één in het maken van vezelvliezen en British Vita een internationale leider in het toepassen van wetenschap, technologie en engineering bij het maken van speciale polymeren, vezels en weefselkomponenten voor de meubel-, transport-, verpakkings- en bouwindustrieën in de hele wereld. En waar de Vita-groep bijvoorbeeld vijf jaar geleden nergens stond in thermo plastic sheets (vervormbare platen) voor onder andere de autonijverheid, is zij thans Europees marktleider geworden."We zaten meteen op dezelfde golflengte, " herinnert Filiep Libeert zich de Britse intrede. "En dat is zo gebleven. Er was een opvallende gelijklopendheid in het streven naar produkt- en technologische innovaties, in de markt-, management- en toekomstvisie van de beide partijen. De mentaliteit in Noord-Engeland, rond Manchester, sluit trouwens nauw aan bij de pragmatische no nonsense-manier van zakendoen in West-Vlaanderen. "Al in 1979 pakte de Westvlaamse vezelverwerker uit met een primeur van wereldklasse : lijn 21. Zij produceerde per uur 1000 kilo polyesterwatten ; de konkurrenten werkten nog met vlieslijnen van maximaal 300 kilo per uur. Die innovatiedrang, geheel gedragen door veel denkwerk en financiële inspanningen van het bedrijf, had als keerzijde dat de investeringssom voor dit prototype de eigen financiële spankracht oversteeg. Bovenal stelde zich het opvolgingsprobleem : omdat er geen eenheid van leiding meer was door familiale onenigheid over de te volgen strategie. Overname door British Vita bood klaarheid, bestaanszekerheid en betekende kontinuïteit voor de medewerkers. Filiep had gestudeerd aan de universiteit van Leeds en behaalde in 1977 een Bachelor of Arts in textielengineering en -management. De British-looking zoon van Gaby Libeert was dus geknipt als go between en bleef na de overname het bedrijf leiden.Lijn 21 werd niet ontmanteld en verhuisde niet over het Kanaal. Anderzijds hebben de Britten ook geen frank in Libeltex gestoken, aldus Filiep Libeert. "We liepen technologisch 10 jaar vooruit op de konkurrentie. We hadden en hebben uitstekende commerciële produkten en ook op het vlak van engineering moesten we niets van ze leren. De Britten hebben principieel voor ónze kunde betaald, breindieven zijn ze niet. Elk bedrijf wordt immers als een autonoom profit center opgevat. We hebben de groei van Libeltex zo'n 15 % per jaar steeds uit eigen middelen gefinancierd. De belangrijkste input van de Britten, na de overname, situeerde zich in het vlak van financiële beheerstechnieken, conform de geplogenheden binnen een financieel sterke beursgenoteerde multinational. Intussen opereren we echter ook in financieel opzicht volkomen autonoom. "VERANKERING ?Libeltex kwam in 1979 voor 100 % in handen van Vita en is voor het volle pond Brits gebleven. "In het aandeelhouderschap, " werpt Libeert op. "Er heeft hier nooit één Brit rondgelopen. Men heeft ons van meet af aan gerespekteerd als een autonoom bedrijf. Die openheid van Vita is trouwens typisch Brits. Wellicht draait de controverse rond de Vlaamse verankering bij bedrijfsovernames door Franse groepen vooral hierrond : de Britten opteren voor een devolved management in de verschillende landen en eerbiedigen de lokale bedrijfskultuur ; verschillen in mentaliteit tussen Zweden, Vlamingen, Duitsers, Fransen en Britten kunnen soms reusachtig groot zijn. Maar wanneer de interpretatie daarvan toegespitst blijft op rendabiliteit, hebben de management board van British Vita, noch ik op mijn niveau van Libeltex/Vita Interfoam, daar het minste probleem mee. Zo creëer je immers een gezonde druk vanonder uit. Deze benadering kontrasteert met de gebruikelijke Franse centralistische aanpak. British Vita is een beursgenoteerde Britse groep met 120 bedrijven wereldwijd en dus passen we ons aan die kulturen en landen aan. Ze krijgen alle kansen om zich in het groter geheel waar te maken. Ik heb als Vlaamse KMO méér slagkracht in een Britse Plc (nvdr beursgenoteerd bedrijf) dan als afzonderlijke Vlaamse onderneming. "In de nabije toekomst wil Libeltex meer buiten zijn non woven-kernaktiviteiten gaan diversifiëren, door overname van bedrijven waar synergie mogelijk is op het vlak van grondstoffen, markten en technologie. "En dat is dan weer het voordeel van een beursgenoteerde multinational, " zegt Libeert. "Met Vita's filozofie en uitgebreide ervaring en een vlotte uitwisseling van kennis en vakmanschap, zijn de vooruitzichten uitstekend. "ERIK BRUYLANDFILIEP LIBEERT (LIBELTEX-GROEP/VITA INTERFOAM) Een nieuwe lijn voor hygiënische toepassingen : eigen know-how en ontwikkeling.LIBELTEX-GROEP/VITA INTERFOAM Alle bedrijven uit de Libeltex-Groep produceren vulvliezen en vezelvliezen (fibrefill) ; Libeltex GmbH maakt daarnaast ookmeubelkussens, antislip-ondertapijten en natuurlijke wolvliezen ; de Nederlandse Vita Interfoam omvat vier produktgroepen : polyurethaan, latex, halffabrikaten voor de meubel- en komfortindustrie en konsumentenprodukten.