BLIJVEN.
...

BLIJVEN.Bij Dolmen Computer Applications worden de kosten traditioneel erg goed in de hand gehouden de firma is niet voor niets de informaticatak van de Colruyt-groep. Dolmen beschikt over een grote centrale computer. Niet-grafische "mainframe" terminals blijven er de norm, want veel goedkoper. Pc's worden ingeschakeld waar hun nut onmiskenbaar is : tekstverwerking en grafische toepassingen, softwareontwikkeling, technieken die niet op mainframe bestaan (visualiseren van faxen, scanning) of waarvoor 24/24 uur beschikbaarheid nodig is (toegangscontrole). "Maar in de productieomgeving, voor het ingeven van bestellingen en prijzen, blijven we vasthouden aan domme terminals," zegt informaticadirecteur Philip Cattrysse. "Wie meent toch een pc nodig te hebben, moet kunnen bewijzen dat hij daar minstens 2500 frank per maand voordeel uit haalt." Een bedrag dat volgens Dolmen het verschil in de totale kosten tussen een terminal en een pc vertegenwoordigt. Dolmen is naar Windows 95 overgestapt omdat het zelf al een aantal 32-bits toepassingen ontwikkelde, maar houdt zich ver van onproductieve upgrades. "Office 97 geeft onze dactylo's geen enkel voordeel. We doen geen upgrade. Dikwijls zijn we trouwens één van de laatste om naar een nieuwe versie over te schakelen." Om zijn park van circa 400 pc's (aangesloten op Unix-servers) te beheren, beschikt Philip Cattrysse over een hele batterij hulpmiddelen met specifieke functies. Met het IBM-pakket ADSM zorgt de mainframe elke nacht voor een backup van de pc's. SMS van Microsoft zorgt voor softwaredistributie. Beveiliging komt van Computer Associates, netwerkbeheer gebeurt met OpenView van Hewlett-Packard, encryptie van paswoorden op het netwerk via Transcend van 3Com. Software-inventarisatie gebeurt wekelijks via SMS, maar on line inventarisatie van hardware is er niet. "Alles wordt centraal ingekocht, dus hebben we wel een database van wat er in huis is." Aan nieuwe "manageability" features heeft Philip Cattrysse niet direct een boodschap. "We werken zo lang mogelijk met de 486's. De ontwikkelaars krijgen goed materiaal, maar hun pc's worden vaak doorgeschoven naar de dactylo's." De baas geeft het voorbeeld. Philip Cattrysse werkt zelf op een oude 486, die hij van ontwikkelaars erfde.PHILIP CATTRYSSE (DOLMEN) Terminals, tenzij het niet anders kan.