In februari 1996 kochten Ronald Everaert, Edith De Baets-Coopman en Jean-Marie Verdonck een pakket aandelen van Ter Beke tegen een koers van 64 euro. Op dat ogenblik onderhandelde het Gentse voedingsbedrijf met Unilever om Chilled Food Business te kopen. Bij de bekendmaking van de overname een maand later steeg het aandeel. Zo realiseerden de drie bestuurders van Ter Beke een meerwaarde van ruim 20 % in één maand tijd.
...

In februari 1996 kochten Ronald Everaert, Edith De Baets-Coopman en Jean-Marie Verdonck een pakket aandelen van Ter Beke tegen een koers van 64 euro. Op dat ogenblik onderhandelde het Gentse voedingsbedrijf met Unilever om Chilled Food Business te kopen. Bij de bekendmaking van de overname een maand later steeg het aandeel. Zo realiseerden de drie bestuurders van Ter Beke een meerwaarde van ruim 20 % in één maand tijd. De toenmalige beursautoriteiten legden een klacht neer bij het parket wegens misbruik van voorkennis. Maar de rechtbank van eerste aanleg vroeg zich af of de Belgische wetgeving wel in overeenstemming was met de Europese regelgeving. Destijds was er in ons land geen bewijs nodig van een oorzakelijk verband tussen het bezit van bevoorrechte informatie en een aandelentransactie. Dat mocht voor zover er geen discriminatie plaatsvond. Daar wrong het schoentje, want de oude wet - in 2002 aangepast - bevatte een uitzondering voor holdings. Maar het Europees Hof van Justitie liet het antwoord in het midden en kaatste de bal terug. De correctionele rechtbank van Gent sprak de drie beklaagden vrij in december 2002. Advocaat-generaal Francis Desterbeck: "Niet omdat de feiten niet bewezen zouden zijn, maar om principiële redenen. De rechter oordeelde dat de Belgische wet niet conform de Europese richtlijn was." Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens en ging in beroep. Desterbeck: "De wet was wel degelijk conform de Europese richtlijn en de feiten waren bewezen. Intussen heeft de overheid de uitzonderingsbepaling voor de holding uit de wet geschrapt." Het hof van beroep vonnist op 27 januari. Desterbeck noemt de uitspraak belangrijk voor zaken waarvan de feiten dateren van vóór 1 juni 2003. Dat is de datum waarop de nieuwe wet van kracht werd. "Het is bekend dat de procureur in de zaak-Koramic de vervolging laat afhangen van wat er vandaag beslist wordt."Intussen is er commotie ontstaan over de rol van Eddy Wymeersch, voorzitter van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), in het dossier. Op vraag van de toenmalige raad van bestuur gaf Wymeersch een positief advies over de transactie. "Maar dat was vier jaar vóór zijn aanstelling," repliceert CBFA-woordvoerder Luk Van Eylen. "Bovendien ondertekende hij als notaris van ons directiecomité alleen het technische advies van de CBFA."Als de rechtszaak op een veroordeling uitloopt, betekent dit een nieuwe slag voor de Vlerick-boys. Everaert - nu gedelegeerd bestuurder van Telindus - is samen met zijn dorpsgenoten Luc De Bruyckere (Ter Beke) en Louis Verbeke (Allen & Overy) een belangrijk lid van de zogenaamde Latem-connectie. Vaak trad Everaert, voormalig topman van verzekeraar Mercator, tegelijk als financier en bestuurder van bevriende bedrijven op, zoals Lernout & Hauspie, Seghers Better Technology en Spector. Zijn omstreden beleggingen kostten hem zijn kop bij Mercator. E.P.Deze rechtszaak kan een nieuwe slag betekenen voor de Vlerick-boys.