Liefst niet te Vlaams.
...

Liefst niet te Vlaams.Vlaamse ondernemers, bekijk uw contracten met het Tentoonstellingspark van Brussel aandachtig. Als FDF-politicus Olivier Maingain vindt dat u een té Vlaams profiel heeft, dan kunt u in rare toestanden belanden. Bijvoorbeeld naar de rechter moeten stappen om in kortgeding uw contracten te laten honoreren. Brussel doet lachen en Brussel doet huilen. José-Louis Van der Stappen, de nieuwe voorzitter van de Brusselse Kamer van Koophandel, legt de rode loper uit voor zijn Vlaamse landgenoten (zie Trends, 28 oktober 1999, blz. 180); de verpolitiseerde top van de vzw Tentoonstellingspark van Brussel (beter bekend als de Heizel) trekt venijnig de rode loper weg voor Vlamingen. Het Tentoonstellingspark van Brussel heeft al lang geen monopolie meer op het beurswezen in België; Flanders Expo organiseert 'nationale' tentoonstellingen en evenementen, de Hallen in Kortrijk en Hasselt en Genk idem dito. Enkele weken geleden trachtte de Brusselse schepen en FDF-voorzitter Maingain een gezinsfeest van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen te beletten op de Heizel. FDF en consorten voeren een beleid om de Vlamingen weg te pesten uit Brussel. Op 14 november feestten 2000 Vlamingen op de Heizel rond het thema 'Vlaanderen, Staat in Europa'. Op een eerlijke en open wijze, met bekendmaking van alle deelnemende verenigingen, werden zes maanden geleden de contracten tussen de organisator (het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) en het Tentoonstellingspark voor de huur van Auditorium 2000 afgesloten. Zestig verenigingen werkten samen voor deze manifestatie. Op de valreep, 9 november, werd het huurcontract voor de zaal eenzijdig verbroken door de vzw Tentoonstellingspark. Het OVV tekende onmiddellijk verzet aan bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die zich op 12 november uitsprak in kortgeding. Voor de rechtbank bleek dat de reden om het huurcontract te verbreken veeleer van politieke aard was. De rechter besliste dat de vzw Tentoonstellingspark dit al maanden had kunnen weten, dat de organisatoren met de nodige openheid en fairplay gehandeld hadden. Hij legde een dwangsom van 100.000 frank per uur op voor elk uur dat het OVV niet over de beloofde zaal kon beschikken. Het Tentoonstellingspark van Brussel koos eieren voor zijn geld na de uitspraak van de rechter. De manifestatie ging door. Wie is het volgende slachtoffer van de anti-Vlaamse houding van de Brusselse politici die het mooie weer maken in de vzw?