Bekend is dat Telinfo 10 % wil onderschrijven in het tweede mobilofoonconsortium Mobistar. Maar de vraag blijft hoe de financiering van die participatie zal verlopen. "We overwegen geen kapitaalverhoging, " benadrukt Telinfo-topman John Cordier. "Er zijn andere mogelijkheden. Maar die houd ik voorlopig nog binnenskamers. " Op 2 november komt de raad van bestuur van Telinfo hierover bijeen en dan zal een aantal voorstellen van nabij worden bekeken.
...

Bekend is dat Telinfo 10 % wil onderschrijven in het tweede mobilofoonconsortium Mobistar. Maar de vraag blijft hoe de financiering van die participatie zal verlopen. "We overwegen geen kapitaalverhoging, " benadrukt Telinfo-topman John Cordier. "Er zijn andere mogelijkheden. Maar die houd ik voorlopig nog binnenskamers. " Op 2 november komt de raad van bestuur van Telinfo hierover bijeen en dan zal een aantal voorstellen van nabij worden bekeken.In bankkringen ziet men niet meteen problemen. "Er is geld genoeg op de markt, " zegt Geert Van Steen van de BBL. "En de rente staat historisch laag. Het zou interessant kunnen zijn om die investeringen op lange termijn vast te zetten. " Gedacht wordt dan aan een obligatielening tussen de 900 miljoen à 1,2 miljard frank (het kapitaal dat Telinfo nodig heeft om zijn Mobistar-belang te financieren).Een vrij omvangrijke lening : niet alledaags, maar ook niet ongewoon in het Belgische financiële wereldje. Dit voorjaar rondde Generale Bank die trouwens als financieel advizeur van Mobistar optreedt nog met sukses een obligatielening af van 1,3 miljard voor het beursgenoteerde Spector."Telinfo heeft één aandeelhouder met deep pocket : Sidmar (die vandaag 41 % in Telinfo bezit - nvdr.), " merkt Guy Lerminiaux van Petercam op. Deze zou weleens erg geïnteresseerd kunnen zijn. "We sluiten niets uit, " reageert Sidmar-woordvoerder Paul Verstraeten. "Er zijn nog geen konkrete beslissingen. "Voorlopig heeft France Télécom Mobile International, de operator in Mobistar, het bod van 9 miljard frank op de GSM-licentie op eigen houtje onderschreven. Dit geeft het consortium wat respijt om op zoek te gaan naar de nodige financieringsbronnen en partners. Eventuele brugfinanciering (door de banken) wordt niet uitgesloten, want het tijdschema dat Mobistar zichzelf oplegt, is erg strak : 97 % van de bevolking in 9 maanden tijd bereiken (zie ook Tweespraak, blz. 5)."We mikken met Mobistar na 4 jaar op break-even en hopen na pakweg 10 jaar zuivere winst te draaien. " Een zelfzekere Cordier houdt "een intern rendement van 17 %" best mogelijk, zo bevestigt hij aan Trends. "Na 3 jaar zullen we voor een beursscenario opteren. " Een kwart van de Mobistar-aandelen wordt nu gereserveerd voor de gewestelijke investeringsmaatschappijen (Gimv, Sriw en Gimb) en 15 % voor andere geïnteresseerde partners (ev. uit de andere consortia).Eerstdaags wordt de NV Mobistar opgericht. Dit zal gebeuren met een kapitaal van 500 miljoen frank, waarvan Telinfo 50 miljoen voor zijn rekening neemt. Ook het lastenboek voor de leveranciers is uitgeschreven er zijn, zo stelt Cordier, al een 7-tal kandidaten. En de uiterste limietdatum waarop alle offertes moeten binnen zijn, is 27 oktober.Mobistar onderhandelt nog enkele weken over de kontraktclausules met het regelgevende BIPT. Eind november (uiterlijk), zo is de verwachting, moeten die besprekingen afgerond zijn. Dan gaat de klok tikken.JOHN CORDIER (MOBISTAR) "Na vier jaar break-even en na tien jaar zuivere winst, met eenintern rendement van 17 %. "