DINSDAG 21 APRIL
...

DINSDAG 21 APRILOMEGA PHARMA.Omega Pharma, gespecialiseerd in cosmetica en vrij verkrijgbare geneesmiddelen in apotheken, laat weten half juni naar de beurs te gaan. Het bedrijf biedt een kwart van de bestaande aandelen aan en voert tegelijk een kapitaalverhoging door. DIAMANTHANDEL.De omzet van de diamantsector daalde in het eerste kwartaal van 1998, vergeleken met dat van 1997, met 19% tot 5,111 miljard dollar. De daling is onder meer een gevolg van het wegvallen van afzetmarkten in Zuidoost-Azië.ICB'S.Het aantal instellingen voor collectieve beleggingen (ICB's) naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Commissie voor Bank- en Financiewezen (CBF) steeg vorig jaar tot 108, een stijging met 21%. Vooral het aantal beveks nam toe, van 64 tot 79. CONGO.Minister van Buitenlandse Zaken Eric Derycke (SP) wil de geplande hervatting van de directe samenwerking met Kinshasha voorlopig bevriezen. Dat deelde hij mee nadat opnieuw een moord op een Belgische vrouw in Congo aan het licht was gekomen. WOENSDAG 22 APRILKB LUX.In de affaire- KB Lux doet onderzoeksrechter Leys ambtshalve aangifte wegens vermeende schending van het beroepsgeheim door de vier advocaten van KB Lux. Op een persbriefing overhandigden ze een chronologisch overzicht van een dossier naar aanleiding van de - niet onbesproken - wijze waarop de speurders het bewijsmateriaal hadden verzameld. ASLK.In de zaak rond de Canadese staatsverzekeraar Confederation Life Insurance Company ( CLIC), die failliet ging achttien maanden na de lancering van een euro-obligatielening van 1 miljard Luxemburgse frank, eisen de Belgische schuldeisers dat ASLK Bank en dochter Fortis Bank Luxembourg, niet alleen gedupeerde klanten, maar wel álle obligatiehouders vergoeden. Als verantwoordelijke voor de plaatsing van de lening in Europa en België zouden ze zwaar in de fout zijn gegaan. LOKALE RADIO'S.Minister van Mediazaken Eric Van Rompuy (CVP) kondigt een nieuw radiofrequentieplan aan dat zal starten op 1 januari 1999. Het houdt een beperking in van het aantal lokale radio's, tot 160. INDONESIË.Indonesië maakt een pakket hervormingsmaatregelen bekend, rekening houdend met de IMF-afspraken. Buitenlandse banken als Chase Manhattan, Deutsche Bank en andere vrezen het ergste voor hun uitstaande vorderingen in Indonesië ter waarde van 56 miljard dollar. DONDERDAG 23 APRILBTW.Volgens een studie van het Planbureau leidt een verlenging van de BTW-verlaging van 21 naar 12% voor de bouw van nieuwe woningen tot een budgettair verlies van 7,4 miljard frank. De Nationale Confederatie Bouw is verwonderd over deze resultaten en meent dat het cijfer niets te maken heeft met de effecten van de BTW-maatregel die van toepassing was in 1996 en 1997. AZIË.Volgens de Aziatische Ontwikkelingsbank wordt 1998 voor Azië het moeilijkste jaar sinds de oliecrisis van 1974. De economische groei zal er voor 1998 4% bedragen tegenover 6,1% in 1997. EDELE METALEN.De prijs van palladium blijft spectaculair hoog. Dat is een gevolg van de politieke situatie in Rusland, de grootste palladiumproducent ter wereld, die er voor het tweede jaar op rij niet in slaagt tijdig exportvergunningen af te leveren voor het edelmetaal.UITZENDSECTOR.De Belgische uitzendsector, globaal genomen een belangrijke conjunctuurbarometer, behaalde in 1997 een omzet die 18% hoger lag dan in 1996. Voor een aantal jobs is er zelfs een tekort aan uitzendkrachten.CHERRY.De Zweedse beursgenoteerde onderneming Cherry Företagen is, als vierde, kandidaat voor de inrichting en exploitatie van een casino in Brussel, dat in een amusementscentrum zou worden geïntegreerd. Het centrum zou werk verschaffen aan 1000 mensen. SECA.De nettowinst van Seca daalde vorig jaar met 22% tot 394 miljoen frank. De zwakke resultaten zijn een gevolg van de aanhoudende fraude in de verdeling van de autobrandstoffen. GARANTIE.De EU-ministerraad voor Economische Zaken bereikt een akkoord over een garantieperiode van twee jaar op alle consumptiegoederen in de Europese Unie. DOMO.De tapijtfabriek Domo zal haar uitbreidingsplannen aan het industrieveld De Bruwaan in Oudenaarde misschien toch kunnen realiseren. Zowel op het kabinet van Ruimtelijke Ordening van minister Eddy Baldewijns (SP) als bij de stad Oudenaarde liggen voorstellen klaar voor een gewestplanwijziging, die een verruiming met 10 hectare mogelijk zou maken. VRIJDAG 24 APRILRENAULT.De discussie over wie de sanering van de Renault-gronden in Vilvoorde zal financieren blijft het hergebruik van de site afremmen. Volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kunnen de kosten oplopen tot 800 miljoen frank. MEDIAXIS.De uitgeverij Mediaxis, die behoort tot het Nederlandse concern VNU, wil na haar VTM- en HMG-aandelen nu ook haar 26%-participatie in de televisie-omroep The Narrowcasting Company van de hand doen. Tussen de aandeelhouders is een conflict gerezen naar aanleiding van de tegenvallende reclame- en sponsoringinkomsten. ROYALE BELGE.Volgens de speciale werkgroep die de fusie van Axa Belgium en Royale Belge voorbereidt, is de winstgevendheid van Royale Belge met een rendement op eigen vermogen van 15% te laag in vergelijking met andere, vergelijkbare instellingen in binnen- en buitenland. Er zullen diepgaande herstructureringen worden doorgevoerd en dat zal ettelijke banen kosten. FAILLISSEMENTEN.De Vlaamse Commissie voor Preventief Bedrijfsbeleid meldt een daling van het aantal faillissementen van Vlaamse ondernemingen met minstens 50 werknemers voor het vierde jaar op rij. Het aantal faillissementen van ondernemingen zonder personeel nam in 1997 toe.