DINSDAG 3 FEBRUARI
...

DINSDAG 3 FEBRUARIELECTRABEL.Europees commissaris voor Concurrentiebeleid Karel Van Miert wil een onderzoek van de monopoliepositie van Electrabel in België. Door zijn sterke verwevenheid met de politiek schaadt het bedrijf de belangen van de consument. LINK SOFTWARE.BCA ( Brussels Computer Assistance), dat Link for Windows beheert, gaat naar de beurs. Geschat wordt dat het bedrijf 150 à 250 miljoen frank zal ophalen. EUROCASINO.Eurocasino, een consortium met onder meer Fourcroy, John Martin, Kinepolis Group, Hal Invest en Roularta Media Group, is de nieuwe kandidaat voor het casino in Brussel. SCHEEPVAART.Anbema, de houdstermaatschappij van Ahlers en AIB-Vinçotte, zetten het Bureau International Maritime Vinçotte (BIMV) op, een kantoor voor maritieme kwaliteitszorg. RADIO.VTM, de commerciële tv-zender, dient een aanvraag in voor een commerciële radio in Vlaanderen. Minister van Media Eric Van Rompuy (CVP) wijst het plan af. WOENSDAG 4 FEBRUARIMESTVERWERKING.Milieuminister Theo Kelchtermans (CVP) wil extra middelen voor de Vlaamse Milieuholding. Die zou hij een belangrijke rol toekennen in de waterbedeling en mestverwerking. ONDERWIJS.Na de betoging tegen de besparingsmaatregelen nodigt de Vlaamse regering de onderwijskoepels en vakbonden uit om de hervorming van het secundair onderwijs te bespreken.KREDIETBANK.De Bank van Roeselare gaat voor het jaareinde volledig op in Kredietbank. 50 kantoren en 500 mensen zullen verdeeld worden over het KB-netwerk in West-Vlaanderen. UBS-SBC.De aandeelhouders van Swiss Bank Corporation ( SBC) en UBS keuren het grootscheepse fusieplan goed. VANDEMOORTELE.Vandemoortele richt samen met het Amerikaanse Cargill een joint venture op om de activiteiten in het bottelen, verpakken en verkopen van plantaardige oliën te bundelen. Vandemoortele verkoopt ook zijn vetraffinaderijen in Izegem en Harburg (Duitsland) aan Cargill. NEWTON 21.Het communicatiebureau Newton 21 neemt de activiteiten van Challenger Medical over en wordt de nummer één in medische communicatie in België. NCB.De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf ( NCB) stelt een actieplan voor om sluikwerk en oneerlijke concurrentie te bestrijden en kant zich tegen lineaire arbeidsduurvermindering, die indirect het zwartwerk zou aanzwengelen. BEVEILIGING.BBL, CERA Bank, De Post en Generale Bank zetten samen een alarmbeheerssysteem op onder de noemer Cobram. DONDERDAG 5 FEBRUARISUN.Sun International boekt een recordverlies van 1359 miljoen frank netto voor het boekjaar 1996-1997, als gevolg van de sanering van SunParks. DIENSTENCHEQUES.Minister van Arbeid Miet Smet (CVP) legt een voorstel voor dienstencheques voor aan de ministerraad. Het voorstel zou het zwartwerk moeten beperken. ONDERWIJS.Het gemeenschappelijk front van de onderwijsvakbonden schort de stakingsactie van woensdag 11 februari voorlopig op.BIA.De Belgische machineverkoper Bia opent een nieuwe vestiging van zijn containerdivisie in de Antwerpse haven. VRIJDAG 6 FEBRUARIRABOBANK.In het kader van haar internationale allianties denkt Rabobank Nederland aan gesprekken met KB- Cera. Dat stelt Henk Visser, lid van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. CYANIDE.Er blijken zich in Rumst veel meer cyanidevlekken te bevinden dan men aanvankelijk had vermoed. Er wordt aangedrongen op een grootscheeps onderzoek.UNIDIS.Unidis, dat in ons land onder meer 470 Spar-winkels bevoorraadt, sluit het distributiecentrum in Roeselare. Het sociaal plan omvat brugpensionering, mutatie en hertewerkstelling. KATOEN NATIE.Katoen Natie gaat samenwerken met de Zweedse autoconstructeur Saab voor het leveren van auto-onderdelen aan zijn assemblagefabriek in Trollhättan. RENAULT.In het Renault-proces eist de arbeidsauditeur 20 miljoen frank van de top. Intussen heeft nog steeds meer dan een derde van de 3097 ex-werknemers geen ander werk.MAANDAG 9 FEBRUARIASLK.ASLK Bank verlaagt de rente op het woonkrediet met gemiddeld 55 basispunten. Met het oog op Batibouw zullen wellicht ook andere grootbanken volgen. GENERALE BANK.Generale Bank heeft een provisie van 800 miljoen frank aangelegd om mogelijke verliezen op Azië voor 1997 te dekken. Ze heeft geen weerslag op het nettoresultaat. ECONOMIE.Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat het Belgische consumentenvertrouwen in januari fors is gestegen. De indicator van de OESO wijst daarentegen op een vertraging van de economische activiteit voor de tweede jaarhelft. FUSIE.De Nederlandse distributieconcerns Vendex International en Koninklijke Bijenkorf Beheer hebben vergevorderde plannen om samen te smelten. VLAAMSE BALIES.In Brussel wordt de "Vereniging van Vlaamse Balies" opgericht. De deelnemende balies willen zich op die manier losmaken van de Nationale Orde van Advocaten. KB LUX.KB Lux neemt een belang van 70% in de Spaanse zakenbank Banco Urquijo. LOUIS DE POORTERE.Tapijtproducent Louis de Poortere neemt een belang van 50% in de Amerikaanse tapijtfabrikant en -distributeur Robertex Associates. PUNT AAN DE LIJN.Het project "Punt aan De Lijn", dat één miljard frank heeft gekost, centraliseert het onderhoud van 160 trams en 400 bussen in Antwerpen.