DINSDAG 13 JANUARI
...

DINSDAG 13 JANUARIEURO.Het Europees Parlement vraagt in de plenaire vergadering een verbod voor de banken om omrekeningskosten voor het converteren van rekeningen en het verrichten van betalingen in euro op de klanten te verhalen.NOVARTIS.Het Zwitserse farmabedrijf Novartis gaat 35 van zijn 62 fabrieken sluiten wereldwijd. De operatie moet een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van meer dan 5 miljard frank. WOENSDAG 14 JANUARIABO.Het milieuadviesbureau ABO uit Gent haalt 110 miljoen frank op bij vijf toekomstige referentieaandeelhouders : Gimv, VMH, Westfin, groep De Palmenaere en Vlam '21. VOLVO.De Gentse autofabriek Volvo Cars Europe Industry investeert 1,8 miljard frank in uitbreiding en modernisering en streeft zo naar meer flexibiliteit. VERLIPACK.De Belgische holglasfabrikant Verlipack heeft een liquiditeitstekort. Dat is een gevolg van het feit dat het groepsverlies over 1997 beduidend groter was dan verwacht. DASSAULT.De Franse vliegtuigbouwer Serge Dassault wil door het Belgische gerecht worden gehoord in verband met de smeergeldaffaire. DONDERDAG 15 JANUARIBTW.De senaat keurt het wetsontwerp goed dat het verlaagde BTW-tarief voor de bouw (12 %) tijdelijk verlengt tot 30 juni. Het is enkel van toepassing op facturen van wie al aan het bouwen is.HORMONEN.De Wereldhandelsorganisatie ( WTO) stelt dat de EU haar invoerverbod voor hormonaal bewerkt vlees niet onmiddellijk hoeft op te heffen. Toch blijkt dat niet helemaal in overeenstemming met de vrijhandelsregels van de WTO. SUEZ LYONNAISE.De courante nettowinst van de Franse industriële fusiegroep Suez Lyonnaise ligt voor 1997 boven de 21 miljard frank. Dat blijkt na een half jaar fusie. CONGO.De regering in Congo tekent een voorakkoord met internationale mijngroepen (o.a. Union Minière) voor de oprichting van een consortium dat de mijnproductie in Congo een nieuw elan moet bezorgen.FRANCORCHAMPS.Een steuncomité van de Grote Prijs Spa-Francorchamps dient bij de Europese Commissie klacht in tegen de internationale automobielfederatie FIA. In het dreigement dat de Grote Prijs zou worden geschrapt zien de supporters een misbruik van monopolie. VRIJDAG 16 JANUARIEEZ.België gaat een exclusieve economische zone instellen in de Noordzee. In de zone van 2017 km² beschikt de kuststaat over exclusieve rechten inzake uitbating van levende en niet-levende rijkdommen.PWA.Eind 1997 werkten 9250 werklozen in een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap ( PWA). Voor veel werklozen blijkt PWA vanwege financiële en andere voordelen een eindstation te worden. COLLECTIEF ONTSLAG.De Belgische dochter van de Franse bank Société Générale wordt beschuldigd van het niet naleven van voorlichtings- en informatieprocedures bij collectieve afdanking. Een uitspraak in dit proces volgt op 25 februari. Het proces waarin president-directeur-generaal Louis Schweitzer van Renault zich moet verantwoorden voor gelijkaardige fouten, wordt uitgesteld tot 6 februari. UNIDIS.Het Roeselaars distributiecentrum van groothandelsbedrijf Unidis moet half april dicht als gevolg van overcapaciteit. 126 jobs staan op de tocht. FINA.PetroFina en Electrabel investeren in een installatie voor warmtekrachtkoppeling die gebouwd zal worden op het terrein van de Fina Raffinaderij in Antwerpen. De investering wordt geraamd op 3,5 miljard frank. VERS L'AVENIR.De Naamse uitgeversgroep Vers l'Avenir gaat in zee met de Franse uitgever Comareg om zijn activiteiten in gratis huis-aan-huisbladen in België uit te breiden. ZONDAG 18 JANUARIKINSHASA.De Belgische zakenman Patrick Claes wordt uit de centrale gevangenis van Kinshasa vrijgelaten maar wel onder huisarrest geplaatst. Claes werd beschuldigd van fraude en valsheid in geschrifte. MAANDAG 19 JANUARIFAFER-USINOR.De Europese Commissie keurt de overname goed van Fabrique de Fer de Charleroi ( Fafer) door de Franse staalgroep Usinor. Usinor biedt 228.319 frank per Fafer-aandeel. BEGEMANN.Begemann Belgium verkoopt 80 % van zijn aandelen in VCST, producent van automatische versnellingsbakken in Sint-Truiden, aan de Duitse Zahnradfabrik Friedrichshafen. NON-PROFIT.Vakbonden en werkgevers van de non-profitsector vragen de federale en regionale overheden meer geld voor jobcreatie.OPEC.Het ministercomité van de Organisatie van Olie-Exporterende Landen ( OPEC) beslist op 26 januari vervroegd bijeen te komen om zich te buigen over de aanhoudende daling van de olieprijs. NMKN.Désiré van den Stockt heeft, als directeur van hoofdzetel Antwerpen van de NMKN, in ruil voor soepelheid in scheepskredietdossiers in 1990 een bedrag ontvangen van 12,5 miljoen frank op een rekening bij KB Lux. Die betichting oppert volksvertegenwoordiger Karel De Gucht. UNISOURCE.Unisource België trekt zijn kandidatuur terug voor één van de drie semafonielicenties in België. RIJKSSCHULD.De schatkist maakt bekend dat de rijksschuld, dat is de brutoschuld van de federale overheid, in 1997 toenam met 200,1 miljard frank tot 9.805,9 miljard.