> EU. De lidstaten van de Europese Unie die gemeenschappelijke afspraken overtreden, bijvoorbeeld over begrotingscontrole, zouden politieke sancties moeten krijgen, zoals de opschorting van stemrecht in bepaalde materies. Daarnaast moeten er ook financiële sancties mogelijk zijn. Dat schrijven de Franse en Duitse regering in een gemeenschappelijk persbericht.
...

> EU. De lidstaten van de Europese Unie die gemeenschappelijke afspraken overtreden, bijvoorbeeld over begrotingscontrole, zouden politieke sancties moeten krijgen, zoals de opschorting van stemrecht in bepaalde materies. Daarnaast moeten er ook financiële sancties mogelijk zijn. Dat schrijven de Franse en Duitse regering in een gemeenschappelijk persbericht. > Frankrijk. De Fransman Michel Germaneau (78), die op 22 april in Niger door Al-Qaedastrijders werd ontvoerd en naar Mali en later Mauritanië werd meegenomen, is door zijn gijzelnemers geëxecuteerd. Dat heeft de Franse president Nicolas Sarkozy bevestigd. Hij werd gedood nadat het Franse en Mauritaanse leger tevergeefs hadden geprobeerd Germaneau te bevrijden. Sarkozy verdedigt die bevrijdingspoging omdat de gijzelhouders in ruil voor zijn vrijlating hadden geëist dat de Franse regering strijders zou bevrijden die in de Sahel waren gevangengenomen. > Kosovo. De Kosovaarse eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring die in februari 2008 werd uitgeroepen, strookt met het internationaal recht. Zo klinkt het advies van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat precies op vraag van Servië, waartoe Kosovo tot dan behoorde, een uitspraak deed. Het oordeel kan minderheden in Europa aanzetten zelf een onafhankelijkheid uit te roepen. Cyprus, Spanje, Griekenland, Roemenië en Slovakije weigerden tot nu toe de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen. > Olie. Tony Hayward stapt op 1 oktober op als topman van de Britse petroleumreus BP. Hij wordt vervangen door Robert Dudley, die al enkele maanden het crisisteam leidt dat zich buigt over de gevolgen van de explosie van het boorplatform Deepwater Horizon, op 20 april in de Golf van Mexico. Hayward wordt vooral verweten erg relativerend te hebben gecommuniceerd over de enorme milieuschade die de ramp veroorzaakte. Hij zei ook 'eenvoudigweg niet betrokken te zijn geweest in het besluitvormingsproces over de lekkende bron'. BP is er twee weken geleden overigens in geslaagd de lekkende oliebron met een voorlopige overkapping af te dichten en de olievlek is erdoor verkleind. > Olie bis. Na een ontploffing van een pijpleiding in de haven van Dailan, in Noordoost-China, is een gigantisch olielek ontstaan van 430 vierkante kilometer. Havenarbeiders werden, geheel besmeurd met olie, aan land gehesen. Hoewel de olievlek uitdeint, stellen reddingswerkers dat er geen olie meer in de Gele Zee instroomt. > Japan. Door de aanhoudende hitte zijn in Japan meer dan 15.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Minstens 66 zijn overleden als gevolg van de warmte. In 2008 waren er in heel de zomer maar 47 slachtoffers, in 2009 ging het om 16 slachtoffers.