DINSDAG 26 SEPTEMBER

Geneesmiddelen. Uit een vergelijkende studie van het consumentenmagazine Test-Aankoop blijkt dat geneesmiddelen in ons land gemiddeld 32 % duurder zijn dan in Groot-Brittannië. We betalen ook 22 % meer dan de Fransen en 16 % meer dan de Nederlanders.
...

Geneesmiddelen. Uit een vergelijkende studie van het consumentenmagazine Test-Aankoop blijkt dat geneesmiddelen in ons land gemiddeld 32 % duurder zijn dan in Groot-Brittannië. We betalen ook 22 % meer dan de Fransen en 16 % meer dan de Nederlanders. Recticel. Schuimrubberfabrikant Recticel ondertekent een intentieverklaring met de Duitse durfkapitalist Nordwind Capital om de afdeling auto-interieurbekleding van Recticel onder te brengen in een nieuwe structuur. Concurrentiekracht. In de jaarlijkse concurrentieranglijst van het World Economic Forum (WEF) blijft België op de 20ste plaats staan. De top van de rangschikking wordt ingepalmd door Zwitserland, dat de VS van de troon stoot, en drie Scandinavische landen. Tele-Atlas. De digitalekaartenmaker Tele Atlas kondigt aan dat het gps-kaarten mag leveren voor de nieuwe smartphone van Nokia. Belgische aandelen. Een onderzoek van de krant De Tijd leert dat Belgische aandelen na een splitsing gemiddeld slechter presteren dan de beursgraadmeter. Gerechtelijke achterstand. Het Hof van Cassatie veroordeelt de Belgische staat en het parlement omdat ze verantwoordelijk worden geacht voor de gerechtelijke achterstand. De veroordeling komt er na een klacht van een vrouw die het slachtoffer was van een medische fout in 1986 en nog altijd op haar proces wacht. Volgens specialisten opent het vonnis de deur voor schadeclaims van tientallen miljoenen euro. Klasfoto's. De Commissie Zorgvuldig Bestuur voor het onderwijs stelt in een advies dat een school geen individuele foto's en klasfoto's mag verkopen. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) zwakt de richtlijn later af en zegt dat een school klasfoto's mag nemen en aanbieden "zolang ze een occasioneel karakter hebben" (zie blz. 138). Wapenverkoop. Volgens de krant La Nouvelle Gazette is de verkoop van wapens sinds juli met 80 % gedaald. De daling is een gevolg van de nieuwe wapenwet die versneld werd ingevoerd na de racistische moorden in Antwerpen. Vlaamse begroting. Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) maakt bekend dat Vlaanderen dankzij een late financiële meevaller en overbodig gebleken reserves een spaarpot van 370 miljoen euro kan aanleggen. Inflatie. De inflatie op jaarbasis zakt in de maand september tot 1,22 %. De gemiddelde inflatie voor het hele jaar daalt daardoor tot 1,91 %. Omdat de spilindex wordt overschreden, stijgen de lonen en uitkeringen met 2 %. Nike. Vlaanderen geeft 5,9 miljoen euro investeringssteun aan de sportgigant Nike voor de uitbreiding van het distributiecentrum in Laakdal. De uitbreiding zou 150 tot 200 jobs opleveren voor laaggeschoolde arbeidskrachten. Namaak. Staatssecretaris Hervé Jamar, bevoegd voor de strijd tegen fiscale fraude, kondigt aan dat het aankopen van namaakgoederen voortaan strafbaar wordt. Jamar hoopt op die manier de netwerken van namakers te kunnen droogleggen. Gores-Real Software. Volgens de krant De Tijd verhoogt het Amerikaanse Gores zijn belang in de informaticagroep Real Software tot 85,64 %, na een omzetting van schulden in aandelen. 0110. De 0110-concerten voor een verdraagzame en open samenleving lokken meer dan 100.000 mensen in Antwerpen, Brussel, Charleroi en Gent. Open Bedrijvendag. Tijdens de zestiende Open Bedrijvendag worden ruim anderhalf miljoen bezoekers geteld bij de 618 deelnemende bedrijven in Vlaanderen en Brussel. Economische spionage. De staatsveiligheid waarschuwt bedrijven: buitenlandse geheime diensten zouden in België actief zijn met de bedoeling industriële en economische informatie te ontfutselen. Belgische frank. De Nationale Bank meldt dat 194 miljoen euro van de Belgische biljetten die eind 2001 in omloop waren, nog niet zijn omgeruild. Wie nog oude frankbriefjes heeft, kan die onbeperkt omruilen bij de Nationale Bank.