>Politiek. Informateur Bart De Wever zet zijn consultaties onverminderd voort. Zo kwamen de ministers-presidenten van de deelstaten langs. Die pleitten allen voor meer bevoegdheden en extra financiële middelen. Later op de week werd een Europees dagje ingelast en schoven Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht, de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso aan voor de koffie. Iedereen is zich bewust van de budgettaire uitdagingen waar België voor staat, klonk het na afloop.
...

>Politiek. Informateur Bart De Wever zet zijn consultaties onverminderd voort. Zo kwamen de ministers-presidenten van de deelstaten langs. Die pleitten allen voor meer bevoegdheden en extra financiële middelen. Later op de week werd een Europees dagje ingelast en schoven Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht, de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso aan voor de koffie. Iedereen is zich bewust van de budgettaire uitdagingen waar België voor staat, klonk het na afloop. >Europa. De Europese Commissie daagt ons land voor het Europese Hof van Justitie omdat het tegenover de waterzuiveringsrichtlijn in gebreke blijft. Nog voor de uitsprak is al duidelijk dat België een forfaitaire boete moet betalen die 3 tot 60 miljoen euro bedraagt. De richtlijn uit 1991 eist dat er een systeem opgezet wordt om de opvang en de zuivering van water in stedelijke gebieden te regelen. Ons land heeft in dat dossier een enorme vertraging opgelopen. >Nationale Bank. Het Grondwettelijk Hof wijst de vraag van Deminor af om de wet die de winstverdeling van de Nationale Bank omvat te wijzigen. Volgens het Hof worden de rechten van de aandeelhouders van de NBB niet op onevenredige wijze geschonden, zoals de belangenverdediger Deminor aanstipt. >Conjunctuur. Het Belgische ondernemersvertrouwen daalt in juni voor de tweede maand op rij. Dat meldt de Nationale Bank. Vooral in de industrie is de teneur eerder negatief, gevolgd door de dienstensector en de handel. Enkel in de bouwsector vallen optimistische geluiden te rapen, omdat het orderbestand licht verbetert. >Luchtvaart. Bij de voorstelling van het jaarverslag van Belgocontrol haalt Jean-Claude Tintin zwaar uit naar staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe (CD&V). Volgens de topman van het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor het Belgische luchtruim en de luchthavens graaide Schouppe in de kas van het bedrijf om de begroting te spijzen. Belgocontrol boekte vorig jaar een verlies van 4,9 miljoen euro tegenover een winst in 2008 van 1,5 miljoen euro. Dat komt door de dalende luchtvaarttrafiek en de huidige structuur van het bedrijf, aldus Tintin. De vulkaanuitbarsting eerder dit jaar kost Belgocontrol 3 miljoen euro en de topman schat dat het totale verlies dit jaar zal oplopen tot 25 miljoen euro. >Banken. De vakbonden bij de Frans-Belgische financiële groep Dexia vrezen voor een nieuwe ontslagronde. De groep zoekt nog 240 miljoen extra besparingen en topman Pierre Mariani bevestigde intussen dat de groep zijn kosten met 15 procent wil terugschroeven. De bonden vrezen dat België zwaar in de klappen zal delen en dat er mogelijks ontslagen zullen vallen. >Retail. De luxelederwarenproducent Delvaux zoekt een partner om meer buitenlandse groei te verwezenlijken. Het merendeel van de omzet van de groep komt nog steeds uit België en dat beperkt de marge. Via hogere volumes wil Delvaux de verkoop in het buitenland aanzwengelen.