>Banken. De politieke partij Groen! wil dat de overheid na de verkiezingen een eigen spaarbank opricht voor de gewone huishoudens. Die moet de lokale economie aan goedkope kredieten helpen. De groenen willen niet langer dat de winst, maar wel de efficiëntie de norm is. Banken moeten weer een duidelijk onderscheid maken tussen hun activiteiten als spaarbank en als zakenbank. Spaarbanken mogen volgens de oppositiepartij ook niet langer beursgenoteerd zijn.
...

>Banken. De politieke partij Groen! wil dat de overheid na de verkiezingen een eigen spaarbank opricht voor de gewone huishoudens. Die moet de lokale economie aan goedkope kredieten helpen. De groenen willen niet langer dat de winst, maar wel de efficiëntie de norm is. Banken moeten weer een duidelijk onderscheid maken tussen hun activiteiten als spaarbank en als zakenbank. Spaarbanken mogen volgens de oppositiepartij ook niet langer beursgenoteerd zijn. >Fiscus. De grote Belgische bedrijven hebben vorig jaar een kleiner deel van hun winst aan de fiscus afgedragen dan in 2008. De effectieve belastingvoet, na aftrek van kosten, van twaalf grote Belgische bedrijven bedroeg vorig jaar gemiddeld 23,40 procent. Een jaar eerder was dat nog 27,20 procent. Het officiële tarief van de Belgische vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 procent. >Energie. De distributie van elektriciteit is met een aandeel van 36 procent in de elektriciteitsfactuur van een gemiddeld gezin vorig jaar duurder geworden dan de elektriciteit zelf, die 35 procent van de rekening inpalmt. Voor gas ligt die verhouding op 35 procent distributie en 46 procent voor het gas. De distributiekosten zijn tussen 2007 en 2009 voor elektriciteit met 35 procent en voor gas met 28 procent gestegen. De energiewaakhond CREG waarschuwt voor een verdere stijging, met 10 procent, tegen 2013. Hij verwijt de regering twee van zijn voorstellen tot herberekening van de distributiekosten in het voordeel van de consument te hebben verworpen. >Media. De overname van de Nederlandse kranten AD, de Volkskrant, Trouw en NRC Handelsblad - en de verkoop van die twee laatste titels - begint mediabedrijf De Persgroep stilaan centen op te leveren. De omzet van de groep steeg vorig jaar met 42 procent tot 762 miljoen euro en de Nederlandse kranten, pas in juli in de boekhouding opgenomen, droegen daaraan 280 miljoen euro bij. Zonder afschrijvingen op de goodwill ten gevolge van overnames kwam de winst voor 2009 uit op 42 miljoen euro, een daling met 1,5 procent. >Begroting. België moet in vijf jaar 22 miljard euro besparen om tegen 2015 een begroting in evenwicht te bereiken. Dat berekende het Federaal Planbureau. Tegen 2012 is daarvan al 8,7 miljard euro nodig om het tekort tot de door Europa verplichte 3 procent van het bbp terug te dringen. Het Planbureau verwacht voorts dat het aantal werklozen volgend jaar een recordniveau van 728.000 bereikt. Dat zijn er 128.000 meer dan in 2008. >Congo. Ontslagnemend premier Yves Leterme zal als enige minister koning Albert vergezellen tijdens zijn bezoek aan Congo, waar op 30 juni 50 jaar onafhankelijkheid wordt gevierd. Het bezoek aan het regime van president Joseph Kabila ligt publiek gevoelig.