>Technologie. De Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore investeert de komende twee jaar 60 miljoen euro in de productie van materialen voor herlaadbare lithium-ionbatterijen voor gsm's, zakcomputers en hybride en elektrische auto's. Umicore wil de jaarlijkse productiecapaciteit van NMC's, dat zijn batterijen op basis van nikkel en mangaan, verdrievoudigen en bouwt in Japan een nieuwe fabriek. Enkele maanden geleden investeerde Umicore al 25 miljoen euro in de recyclage van...

>Technologie. De Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore investeert de komende twee jaar 60 miljoen euro in de productie van materialen voor herlaadbare lithium-ionbatterijen voor gsm's, zakcomputers en hybride en elektrische auto's. Umicore wil de jaarlijkse productiecapaciteit van NMC's, dat zijn batterijen op basis van nikkel en mangaan, verdrievoudigen en bouwt in Japan een nieuwe fabriek. Enkele maanden geleden investeerde Umicore al 25 miljoen euro in de recyclage van herlaadbare batterijen in Hoboken. >Auto. Voor de markt van tweedehandsauto's was 2009 een topjaar, met 675.000 verkochte wagens, tegenover 480.000 nieuwe. De tweedehandsmarkt en de gewone markt vormen communicerende vaten, met een totaal van jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen verkochte auto's. >Staatsschuld. De Belgische staatsschuld klokt volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen eind 2009 af op 326,6 miljard euro. Dat is 3,7 miljard euro minder dan verwacht. De Nationale Bank had in haar jaarverslag de schuld geraamd op 330,3 miljard euro. De federale regering had met die prognose in haar begroting rekening gehouden. Ze schatte ook in dat de staatsschulden tot 100,6 procent van het bbp zouden toenemen in 2010. Allicht was dat dus een te pessimistische voorspelling. >Verkeer. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) investeert dit en de komende twee jaar 20 miljoen euro in dynamische verkeerssignalisatie boven autowegen. Die moet waarschuwen voor fileleed en wegdekproblemen, en de automobilist alternatieve wegen voorstellen. Op termijn moeten de borden reisalternatieven met het openbaar vervoer aangeven. Het gaat om een verviervoudiging van het bedrag dat hiervoor drie jaar geleden werd uitgetrokken. >Reizen. De Belgische touroperators hebben tot nu toe ruim 3 procent minder zomervakanties geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De zomer van 2009 was bovendien al 6 procent minder goed dan die van 2008. De angst om zijn job te verliezen zorgt voor voorzichtigheid bij de consument. >Ambtenarij. De beslissing van de federale regering om ambtenaren die met pen-sioen gaan slechts heel gedeeltelijk te vervangen, heeft in 2009 het personeelsbestand met slechts 100 personen of 0,12 procent van het personeelsbestand doen inkrimpen. Eén op de drie of 523 ambtenaren gingen op pensioen zonder te worden vervangen, maar tegelijk werden 420 ambtenaren aangeworven voor nieuwe behoeften.