- Post. In 2009 heeft de Post 8,2 procent meer winst geboekt dan in 2008. Gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs snoeide 1000 voltijdse banen en bespaarde via inkrimpingen in onder meer publiciteitsuitgaven en consultancy 35 miljoen euro. Hij wil ook het gestegen absenteïsme, tot 8,2 procent, weer doen dalen, naar 7 procent.
...

- Post. In 2009 heeft de Post 8,2 procent meer winst geboekt dan in 2008. Gedelegeerd bestuurder Johnny Thijs snoeide 1000 voltijdse banen en bespaarde via inkrimpingen in onder meer publiciteitsuitgaven en consultancy 35 miljoen euro. Hij wil ook het gestegen absenteïsme, tot 8,2 procent, weer doen dalen, naar 7 procent. - Auto. De vakbonden van Opel Antwerpen geloven niet in het voorstel van topman Nick Reilly dat hij in vijf jaar 11 miljard euro zou investeren in nieuwe technologie. Ze blijven zich verzetten tegen het saneringsplan, waarbij in heel Europa 8207 banen sneuvelen. De Europese ondernemingsraad weigert ook het personeel 265 miljoen euro te laten bijdragen aan dat plan, zolang de fabriek in Antwerpen dichtgaat. - Banken. Deutsche Bank heeft aan 3800 klanten, die samen voor 65 miljoen euro obligaties kochten van het failliete Lehman Brothers, een procedure voorgesteld om de financiële gevolgen van die aankoop te beperken. Er is een secundaire markt ontstaan voor de Lehman-obligaties die een koers hanteert die lager ligt dan de nominale waarde. Klanten kunnen hun waardepapieren aan Deutsche Bank verkopen. De bank betaalt het verschil uit indien de obligaties aan het einde van de vereffening meer waard zijn. Zijn ze minder waard, dan mogen de klanten het verschil houden. Test-Aankoop reageert positief, advieskantoor Deminor raadt zijn klanten af om op het aanbod in te gaan. - Loonkosten. De Belgische werkgevers hebben sinds 2005 hun loonkosten drie keer sneller zien stijgen dan hun Duitse collega's, in de industrie zelfs tien keer sneller. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de loonkosten per eenheid product vergelijkt en daardoor een groter verschil rapporteert dan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), dat de loonkosten per uur telt. Conclusie is dat ook de productiviteit in ons land lager ligt dan in Duitsland. - IT. Option, de Belgische specialist in draadloze communicatie, heeft een Europese licentie verworven voor de verkoop van een gepersonaliseerde USB-stick met ingebouwde modem, de iCON XY. Op het afneembare omhulsel kan de klant via bestelling een eigen afbeelding laten plaatsen. De stick zou ongeveer 37 euro kosten. - Tijdskrediet. Werknemers hebben voortaan bij tijdskrediet pas recht op uitkeringen na twee jaar anciënniteit in de onderneming. Tot nu toe kregen ze al een uitkering na één jaar. Ze kunnen ook pas van een verhoogde uitkering genieten op hun 51ste in plaats van op hun 50ste. Deze regels gaan in voor alle nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2010. De bedrijfsanciënniteit voor uitkeringen blijft een jaar voor vier vijfde tijdskrediet en voor ouderschaps- of palliatief verlof.