> > Werkloosheid. Het aantal vergoede werklozen in België is op jaarbasis met 8,8 procent gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor september. De toename van de werkloosheid is veel geringer in Wallonië, met 2,8 procent, dan in Brussel (8 procent) of Vlaanderen (17,7 procent). De werkloosheidsgraad nam in ons land met 0,4 procent toe, tot 7,9 procent, terwijl hij in de EU met 2,1 procentpunt steeg, tot 9,1 pro...

> > Werkloosheid. Het aantal vergoede werklozen in België is op jaarbasis met 8,8 procent gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) voor september. De toename van de werkloosheid is veel geringer in Wallonië, met 2,8 procent, dan in Brussel (8 procent) of Vlaanderen (17,7 procent). De werkloosheidsgraad nam in ons land met 0,4 procent toe, tot 7,9 procent, terwijl hij in de EU met 2,1 procentpunt steeg, tot 9,1 procent. > BAM. Het Vlaams Parlement richt geen speciale onderzoekscommissie op om na te gaan of de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) fouten heeft gemaakt in het dossier van de Lange Wapper en het Antwerpse masterplan. De oppositiepartijen Groen!, LDD en Vlaams Belang hadden daarom gevraagd. Eric Van Rompuy (CD&V) vreest dat zo'n commissie geïnfiltreerd wordt door actiegroepen. "Een onderzoekscommissie zou ertoe leiden dat het politieke falen op de BAM wordt afgewenteld", stelde Bart De Wever (N-VA). > Milieu. Energiebesparende investeringen in nieuwbouwwoningen zullen nog tot het aanslagjaar 2012 in aanmerking komen voor een fiscale aftrek. Dat is een jaar langer dan vooropgesteld in de begroting. Dat heeft minister van Financiën Didier Reynders (MR) verklaard in zijn antwoord op een mondelinge vraag van sp.a-fractieleider Johan Vande Lanotte in de Senaat. De energiebesparende maatregelen betreffen de plaatsing van zonneboilers, fotovoltaïsche cellen en warmtepompen. De verhoging met 600 euro van de geplafonneerde belastingaftrek van 2000 euro voor zonnepanelen zou volgens de begroting ook tegen 2011 worden afgeschaft, maar ook die maatregel wordt verlengd tot 2012. > Recessie. De Belgische economie is in het derde kwartaal met een half procent (0,5) gegroeid en is daarmee officieel uit de recessie. Die wordt bereikt wanneer drie kwartalen op rij een negatieve groei werd afgesloten. België kende nu vier kwartalen op rij een negatieve groei, met een afsluitende -0,1 procent in juni. > Griep. Griepcommissaris Marc Van Ranst maakt zich sterk dat de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep op 7 november van start kan gaan. Ondervoorzitter Rufij Baeke van het Syndicaat Vlaamse Huisartsen geloofde niet dat die deadline gehaald zou worden en vond dat Van Ranst desinformatie de wereld instuurde. Hij eiste zijn ontslag. Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) blijft achter Van Ranst staan.