DINSDAG 25 APRIL

Ikeawet. Sinds 1 maart 2005 hebben de Belgische gemeenten voor 424.396 vierkante meter vergunningen uitgereikt voor winkeloppervlakte. Het record is te danken aan de zogenaamde Ikeawet, die gemeenten de bevoegdheid geeft om te beslissen over de inplanting van grote winkelcentra.
...

Ikeawet. Sinds 1 maart 2005 hebben de Belgische gemeenten voor 424.396 vierkante meter vergunningen uitgereikt voor winkeloppervlakte. Het record is te danken aan de zogenaamde Ikeawet, die gemeenten de bevoegdheid geeft om te beslissen over de inplanting van grote winkelcentra. KFBN. Het jaarverslag 2005 van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat (KFBN) meldt 907.000 verleden akten, een stijging met 14,3 % tegenover 2004. Gemidis. Het Gentse technologiebedrijf Gemidis verhoogt zijn kapitaal met 3,85 miljoen euro. De Vlaamse investeringsmaatschappij Gimv en Fortis Private Equity leveren het grootste deel van het verse kapitaal en krijgen zo de meerderheid in de onderneming. Bruynooghe. Een rechtbank in Brugge veroordeelt textielindustrieel Jacques Bruynooghe (61) voor mensenhandel, omdat hij herstellingswerkzaamheden aan zijn luxejacht SS Delphine liet uitvoeren door illegale Litouwers die schromelijk werden onderbetaald (zie blz. 108). Belgische economie. Volgens de eerste 'flash-raming' van het Instituut voor de Nationale Rekeningen is het Belgische bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal gegroeid met 2,2 % tegenover dezelfde periode vorig jaar. EU-GM-Vlaanderen. De Europese Commissie start een procedure tegen de 5,33 miljoen euro steun die het Vlaams Gewest aan General Motors Antwerpen wil geven voor opleidingen. De Commissie vermoedt onrechtmatige overheidssteun. Hainan-SNBA. De Chinese luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines, luchthavenuitbater Biac en SN Brussels Airlines ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Vanaf half juli vliegt Hainan vier keer per week rechtstreeks tussen Brussel en China (Peking en Sjanghai). ING. Het jaarlijkse onderzoek van ING naar het aandeelhouderschap toont aan dat het belang van de referentieaandeelhouders bij Belgische beursgenoteerde bedrijven het voorbije jaar met meer dan 6 % is afgenomen. Gemiddeld heeft de grootste directe aandeelhouder nog 28,7 % van het kapitaal in handen. Schenkings- en registratierechten. Het kabinet van Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) laat weten dat schenkings- en registratierechten de Vlaamse overheid dit jaar al 617 miljoen euro hebben opgebracht, bijna 30 % meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Overheidsparticipaties. Een studie van het Planbureau zegt dat het aantal bedrijven waarbij de federale, regionale en gewestelijke overheden voor minstens 5 % participeren in het kapitaal, is gestegen van 2593 naar 3023 tussen 1997 en 2003. De stijging komt vooral op rekening van Wallonië (+18 %). Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf. Het Gemeentelijk Antwerps Havenbedrijf kondigt aan dat het bij gebrek aan Belgische kandidaten Nederlanders gaat aanwerven voor de sleepboten, sluizen en de verkeersleiding. Topvrouwen. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) meldt verheugd dat bijna de helft van de 671 sollicitanten voor de 32 vacante topfuncties bij de Vlaamse overheid een vrouw is. Bourgeois wil dat tegen 2015 een derde van de top van de Vlaamse overheid uit vrouwen bestaat. Biac. De uitbater van de nationale luchthaven, Biac, investeert de komende twintig jaar ruim 600 miljoen euro in vastgoedprojecten zoals logistieke opslagruimten, conferentieruimtes en hotels. Toplonen. Een vergelijkend onderzoek van de krant Le Soir leert dat topmannen van grote Belgische bedrijven in 2005 gemiddeld 868.000 euro hebben verdiend. De salarissen bij de Bel20-bedrijven zijn met 10,9 % gestegen. BIPT-Belgacom. De telecomregulator BIPT wil dat Belgacom meer concurrentie toelaat op de markt van de huurlijnen. Tot 7 juni zal de regulator de sector raadplegen en daarna doet hij een definitief voorstel. Prijscontroles behoren tot de mogelijkheden. Vogelgriep. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maakt een einde aan de ophokplicht voor particuliere vogelbezitters, zodat kippen en ander pluimvee weer vrij mogen rondlopen in de tuin. De pluimveesector schat de schade voorlopig op 35 miljoen euro.