DINSDAG 18 APRIL

Internet voor iedereen. Minister van Informatisering Peter Vanvelthoven (SP.A) lanceert de campagne 'Internet voor iedereen', waarbij pakketten worden aangeboden met computer en breedbandaansluiting voor minder dan 1000 euro. De Beroepsfederatie van Computer Dealers in België (BCD) zegt dat de overheid vreet aan de marges van de sector en banen op het spel zet.
...

Internet voor iedereen. Minister van Informatisering Peter Vanvelthoven (SP.A) lanceert de campagne 'Internet voor iedereen', waarbij pakketten worden aangeboden met computer en breedbandaansluiting voor minder dan 1000 euro. De Beroepsfederatie van Computer Dealers in België (BCD) zegt dat de overheid vreet aan de marges van de sector en banen op het spel zet. Picanolwet. De Kamercommissie Handelsrecht verwerpt het geamendeerde wetsontwerp over de bekendmaking van de lonen in beursgenoteerde bedrijven. De kans bestaat dat de Picanolwet in de plenaire vergadering wordt besproken. Infrabel. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, lanceert de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding. De werken zouden eind 2007 moeten beginnen. Erdal. De rapporten van de Comités I en P over de vlucht van de terroriste Fehriye Erdal stellen dat de regering jarenlang "onduidelijke, vage en impliciete" bevelen heeft gegeven aan de politie en de staatsveiligheid. Daardoor hebben de diensten hun opdrachten verkeerd begrepen. Beaulieu. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) verklaart het verzoekschrift ontvankelijk van de Beaulieutoplui Roger en Dominiek De Clerck. Beiden willen dat België wordt veroordeeld voor de trage werking van het gerecht in het fraudedossier over de textielgroep Beaulieu. Vastgoed. Volgens een studie van de Conseil Européen des Professions Immobilières zijn de aankoopprijzen en de huurprijzen in de vastgoedsector in 2005 met 15 % veel sterker gestegen in België dan in de meeste van onze buurlanden. Consumentenvertrouwen. De Nationale Bank van België (NBB) maakt bekend dat de indicator van het Belgische consumentenvertrouwen in april 2006 licht is gestegen. De stijging is toe te schrijven aan "optimistische vooruitzichten van de consumenten rond de werkloosheid in België". SCF-E5 Mode. De holdingvennootschap Shopinvest kondigt aan dat ze SCF, de holding boven de kledinggroep E5 Mode, volledig wil overnemen en van de beurs halen. Sylvania. Lampenfabrikant Sylvania uit Tienen schrapt 104 van de 522 banen. De directie zegt dat de afslanking nodig is om het bedrijf competitiever te maken. Vorig jaar vielen bij de fabrikant van hallogeen- en gasontladingslampen al een hondertal ontslagen. Exmar. De gastankerrederij Exmar meldt dat ze haar aandelen wil splitsen in vijf. Het aantal komt zo van 6,5 op 32,5 miljoen. Donderdag liet Exmar weten dat het een joint venture heeft gesloten met Energy Group, van de energieondernemer Ludo Candries, om gasopslagactiviteiten te ontwikkelen in Poederlee Ubizen. De Amerikaanse hoofdaandeelhouder van Ubizen, Cybertrust, lanceert een bod van 2,10 euro per aandeel op de aandelen die het nog niet bezit. Als het na het bod 96,73 % in handen heeft, haalt het de Leuvense netwerkbeveiliger van de beurs. PLI-Massive. Massive/PLI, de Europese marktleider in consumentenverlichting, neemt de Duitse specialist in lifestyleverlichting Trio Leuchten over. Ondernemersvertrouwen. Volgens de maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven door de Nationale Bank staat het ondernemersvertrouwen in België in april op het hoogste peil sinds 2000. Vogelgriep. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt dat 320.000 ton kippenvlees niet verkocht is geraakt als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep. In België daalde de prijs van pluimvee met 30 %. Toplonen. Uit de zestien jaarverslagen van Bel20-bedrijven die al beschikbaar zijn, kan worden afgeleid dat een topmanager vorig jaar gemiddeld 1,5 miljoen euro heeft verdiend. Publicis-Duval Guillaume. De Franse beursgenoteerde reclamegroep Publicis neemt Duval Guillaume over (zie blz. 132). De prijs die de Fransen neertelden voor de grootste onafhankelijke reclamegroep van België, werd niet bekendgemaakt.