> Windenergie. Dit jaar komen er geen windmolens meer bij op de Thorntonbank, het eerste Belgische windmolenpark op de Noordzee. Het plan om dit en volgend jaar nog eens 24 windmolens te plaatsen, wordt voorlopig gestaakt wegens technische problemen van de bestaande zes turbines op het hoogspanningsnet. België krijgt het hierdoor moeilijker om tegen 2010 de verplichte 6 procent uit hernieuwbare energiebronnen te halen.
...

> Windenergie. Dit jaar komen er geen windmolens meer bij op de Thorntonbank, het eerste Belgische windmolenpark op de Noordzee. Het plan om dit en volgend jaar nog eens 24 windmolens te plaatsen, wordt voorlopig gestaakt wegens technische problemen van de bestaande zes turbines op het hoogspanningsnet. België krijgt het hierdoor moeilijker om tegen 2010 de verplichte 6 procent uit hernieuwbare energiebronnen te halen. > Textiel. De textielsector gaat er met een productiedaling van 29 procent in het eerste kwartaal van 2009 nog meer op achteruit dan in het laatste kwartaal van 2008. Toen bedroeg de daling 24 procent. De bezettingsgraad daalde naar een laagterecord van 58,7 procent. > Post. De vakbonden hebben een cao-voorstel van de directie voor de periode 2009-2010 aanvaard, maar verdedigen het niet bij de achterban, wegens 'te mager'. De directie biedt een loonstijging van 2 procent netto aan: 1 procent voor de komende jaren en 1 procent via een eenmalige bonus bovenop het wettelijke systeem van winstdeelname. Ze garandeert ook werkzekerheid tot eind 2010. De bonden missen een compensatie voor de afschaffing van bepaalde premies, die veel mensen tot 18 procent van hun loon kostte. > Recessie. De Belgische economie zit officieel in een recessie, want ze kende twee kwartalen op rij een achteruitgang. Het eerste kwartaal van 2009 werden 1,6 procent minder goederen en diensten geproduceerd dan een kwartaal eerder, toen ook al een terugval met 1,7 procent werd genoteerd. Op jaarbasis is de economie met 6,5 procent gekrompen. Een recessie was geleden van 2001. De Nationale Bank vreest voor 60.000 banen en een werkloosheid van 7,8 procent. > Stadion. De Vlaamse regering heeft beslist dat het nieuwe multifunctionele voetbalstadion in Antwerpen op Petroleum Zuid komt. Daar komt ook een terrein van 15.000 vierkante meter voor (milieuvriendelijke) bedrijven, winkels of bioscopen. Het nieuwe stadion biedt plaats aan 25.000 toeschouwers en kan nog uitgebreid worden tot 40.000. Havenschepen Marc Van Peel wil bij de havenbedrijven 25 miljoen euro ophalen voor het project, als het sta-dion de naam Port of Antwerp Stadion krijgt. Het project kost 75 miljoen euro en moet tegen 2014 rond zijn. Antwerp en Germinal Beerschot zouden er hun thuiswedstrijden spelen. > Crisis. 70 procent van de grote bedrijven in België snoeit in zijn personeelsbestand. Dat blijkt uit een enquête van consultancybureau Deloitte bij vijftig financieel directeurs. Die vinden dat overheidsmaatregelen nauwelijks invloed hebben op de prijs of de beschikbaarheid van nieuwe kredieten. Vier op de tien CFO's verwachten de komende maanden een daling van de vrije kasstroom.