>Toplonen. In een advies aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) stelt de Raad van State dat een beperking van de ontslagvergoeding voor topmanagers van beursgenoteerde bedrijven discriminerend is. De regering keurde daarover begin november een voorontwerp van wet goed. De Raad stelt dat het discriminerend is om een onderscheid te maken tussen managers van beursgenoteerde bedrijven en managers van andere bedrijven of bestuurders van buitenlandse dochterondernemingen, die niet onder de regeling vallen. Topmanagers met het statuut van werknemer worden ook gediscrimineerd ...

>Toplonen. In een advies aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) stelt de Raad van State dat een beperking van de ontslagvergoeding voor topmanagers van beursgenoteerde bedrijven discriminerend is. De regering keurde daarover begin november een voorontwerp van wet goed. De Raad stelt dat het discriminerend is om een onderscheid te maken tussen managers van beursgenoteerde bedrijven en managers van andere bedrijven of bestuurders van buitenlandse dochterondernemingen, die niet onder de regeling vallen. Topmanagers met het statuut van werknemer worden ook gediscrimineerd tegenover andere werknemers, zegt de Raad. >Tewerkstelling. Ondanks een internationale regen van ontslagen, voorspellen de Belgische werkgevers dat ze in 2009 12.300 extra werknemers aanwerven. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Bizz Magazine bij de grootste Belgische bedrijven. Vorig jaar lag de voorspelling nog op 17.500 nieuwe jobs, in 2007 op 12.000. >Gerecht. De brief die de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, op 19 december aan Herman Van Rompuy, toenmalig voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, richtte en die tot de val van regering-Leterme I leidde, veroorzaakt nu ook tumult in gerechtelijke kringen. Procureur-generaal bij Cassatie, Jean-François Leclercq, vindt dat Londers met die brief "het vermoeden van onschuld en de plicht tot onpartijdigheid naast zich heeft neergelegd". Leclercq liet dat in een brief aan Londers weten. Hij vindt dat Londers geen overheidsinmenging van de minister van Justitie mag insinueren als hij zelf vaststelt hiervoor over onvoldoende bewijzen te beschikken. >Bedrijfsimago. Het baggerbedrijf Jan De Nul heeft de eerste plaats behaald in de jaarlijkse zoektocht van Randstad naar de aantrekkelijkste werkgever in België. Het gaat om een bevraging bij het grote publiek. Slechts 18 procent van de respondenten kent Jan De Nul, maar 43 procent daarvan wil voor het bedrijf werken. Het is voor het eerst dat een industrieel bedrijf bovenaan prijkt. Alle banken zijn uit de top tien verdwenen. Mediabedrijven blijven wel goed scoren. Belgen vinden vandaag werkzekerheid belangrijker dan een hoog inkomen, blijkt ook uit de enquête. >Energie. Vlaanderen wil tegen 2020 13 procent van de stroom uit hernieuwbare energiebronnen halen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige peil. Minister van Leefmilieu en Energie, Hilde Crevits (CD&V), verhoogt de steun voor investeringen die stroom opwekken uit biomassa en wind. De steun voor zonnepanelen vermindert, omdat de prijzen van de installaties sterk gedaald zijn. >Banken. Het Brusselse parket zal Citibank dagvaarden voor de correctionele rechtbank voor het misleiden van haar cliënten over beleggingsproducten van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers, die in september failliet ging. Het Brusselse parket wil tegen einde maart het strafonderzoek afronden, om meteen daarna Citibank te dagvaarden.