Windows 95 is de telewerker op het lijf geschreven.
...

Windows 95 is de telewerker op het lijf geschreven.Het besturingssysteem bevat tal van kommunikatiefunkties waarvoor u vroeger aparte programma's nodig had. Een blik op de e-mail mogelijkheden.In een niet zo ver verleden hebben we u in deze rubriek gewaarschuwd voor de overstap naar het nieuwe besturingssysteem Windows 95. Omschakelen is duur en tijdrovend en het is de vraag of het sop de kool wel waard is.Maar telewerkers zullen in Windows 95 een hoop nuttige telekommunikatie-funkties geïntegreerd vinden. Die komen samen in een komponent die Microsoft Exchange heet. Vanuit Exchange kan u al uw kommunikatiediensten in één scherm beheren voor zover die diensten de MAPI interface ondersteunen. We beperken ons hier tot faxen en tot e-mail via het Internet. Andere aspekten komen een volgende keer aan de beurt.MAPI is de brug tussen enerzijds een heleboel toepassingsprogramma's met verzendingsfaciliteiten MS Exchange zelf, maar ook MS Mail, cc : Mail, tekstverwerkers als Word, organizers zoals Schedule+, enzovoort en anderzijds diensten voor berichtenbeheer zoals CompuServe, The Microsoft Network, Internet en de mail servers van bedrijven. De toepassingsprogramma's zijn de clients van MAPI, de tweede groep zijn de informatiediensten of service providers. Om bediend te worden, roept de toepassingssoftware in het programma mapi. dll funkties aan zoals zenden, ontvangen, bewaren of lezen. Mapi. dll engageert op zijn beurt een reeks drivers die kommuniceren met de dienstenleveranciers. Er zijn drivers voor berichtenopslag, het beheren van adresboeken en het berichtentransport. MAPI omvat ook een berichtenspooler, waar in- en uitgaande berichten tijdelijk worden opgeslagen voor routering naar de juiste dienst.De keerzijde van al deze funktionaliteit en soepelheid is dat Microsoft Exchange, tenminste op onze 16 MB 486/100 pc, een tikje traag is en moeilijk te installeren. U moet immers aan MAPI uitleggen welke informatiediensten u wil gebruiken en ook de nodige drivers selekteren. Met kommunikatiesoftware als Trumpet Winsock annex Eudora bent u op tien minuten produktief. Voor Exchange, gids in de hand, kan u maar beter wat tijd voorzien.INSTALLATIE.Hoe krijgt u Microsoft Exchange op uw systeem ? - U installeert Windows 95 voor de eerste keer. Kies dan voor de "Custom" installatie-optie en installeer in elk geval Communications, Microsoft Fax, Microsoft Exchange en Microsoft Mail.- Windows 95 is al geïnstalleerd. Dubbelklik dan in het Control Panel op Add/Remove Programs en kies vervolgens de tab Windows Setup. Bekijk daar of de genoemde opties geselekteerd zijn.Als Microsoft Exchange geïnstalleerd is, verschijnt links een Inbox (Postvak : IN) op uw scherm. Daarop dubbelklikken zal de Exchange starten. Maar zoals gezegd, voor u Exchange kunt gebruiken, moet u hem "inrichten". De eerste keer schiet daarvoor een "Inbox Setup Wizard" ter hulp. U stipt eerst aan welke diensten u wil gebruiken in Exchange (Fax en Internet in ons geval). Vervolgens moet u elke dienst "instellen" : welke modem u zal gebruiken, hoe u uw faxen wil versturen... Voor het konfigureren van uw Internet-mail dienst vraagt de Wizard naar uw e-mail adres, uw dienst voor uitgaande post (de zogenaamde Simple Mail Transport Protocol of SMTP Host), dito voor inkomende post, enzovoort. Al deze gegevens krijgt u van uw Internet-toegangsleverancier. Als u alle formuliertjes heeft doorlopen, drukt u op Finish en u kan met Exchange beginnen werken. Mocht de installatie niet gelukt zijn dat komt voor : =) dan krijgt u de melding dat de Microsoft Exchange Client niet kan aanloggen (u snapt zoiets meteen). Herneem in dat geval vanaf de Inbox, maar kies dan de manuele procedure en probeer vanuit Mail and Fax een profiel op te bouwen met de nodige diensten (een gegeven profiel kan u ook bewerken vanuit het Options menu van de Inbox).Ren bij problemen niet direkt naar de telefoon de Microsoft helplijn is op (02) 513.32.74 maar probeer eens de zeer coöperatieve Help-funktie op het menu.We hebben heel wat problemen ondervonden omdat we bij de installatie het Netscape Internet Transport protokol, dat met de 32-bits 1.22 versie van Netscape was meegekomen, wilden gebruiken als transportdriver voor onze Internet e-mail Exchange faciliteit. Dat bleek niet te lukken en Microsoft advizeerde ons Internet Mail, dat deel uitmaakt van hun Internet Explorer, te gebruiken. Dat werkt. U kan proberen hem te downloaden vanaf nummer (02) 726.85.45 (Microsoft BBS, gebruik Hyperterminal uit Windows 95) of u kan ook MS Plus ! kopen, waar die explorer inzit. Eens u zover bent, laat Microsoft Exchange zich gebruiken als eender welk kommunikatieprogramma. U kan het gele brief-ikoontje aanklikken om een nieuw berichtenformulier te krijgen, de naam van de geadresseerde intypen (hij hoeft niet in uw adressenboek te zitten), uw briefje schrijven en op File/Send drukken. Als de geadresseerde niet voorkwam in uw adressenboek, kan u hem daar vervolgens creëren. Exchange zal u dan vragen welk type adres u wil aanmaken fax, e-mail, etcetera zodat u verschillende types telekomnummers door elkaar kan beheren in hetzelfde bestand. Praktisch.BNLBruno. Leijnse pophost. eunet. be.MICROSOFT EXCHANGE Installatie is enige hindernis naar prima instrument.