Regelgeving en rechtbanken zijn gemakkelijke wegen naar winst. Zo hebben de lobbyisten van Hollywood en de muziekindustrie hard gewerkt om hun dada's in het telecompakket van EU-Commissaris Viviane Reding te loodsen. Hun doel: de operatoren gebruiken om paal en perk te stellen aan het illegaal downloaden van films en muziek via het internet. Het Europees parlement begint daarover op 2 september de bespreking in plenaire zitting.
...

Regelgeving en rechtbanken zijn gemakkelijke wegen naar winst. Zo hebben de lobbyisten van Hollywood en de muziekindustrie hard gewerkt om hun dada's in het telecompakket van EU-Commissaris Viviane Reding te loodsen. Hun doel: de operatoren gebruiken om paal en perk te stellen aan het illegaal downloaden van films en muziek via het internet. Het Europees parlement begint daarover op 2 september de bespreking in plenaire zitting. De Europese 'richtlijn inzake elektronische handel' uit 2000 stelt expliciet dat operatoren en hostingbedrijven slechts een doorgeefluik zijn en niet gedwongen kunnen worden om de trafiek op hun netwerk te controleren. Ze zijn er dus ook niet aansprakelijk voor. Dat belet niet dat er in Frankrijk een wet in voorbereiding is die operatoren zou verplichten om illegale downloaders af te snijden en op een zwarte lijst te zetten. In Groot-Brittannië dreigt de regering met gelijkaardige wetgeving als de internetproviders niet vrijwillig samenwerken met de auteursrechtenorganisaties. Maar die initiatieven zijn juridisch wankel zolang een Europese richtlijn expliciet stelt dat operatoren niet verplicht zijn om te weten wat er op hun netwerk aan trafiek omgaat, net zoals een telefoonmaatschappij niet behoort te weten wat klanten over haar lijnen vertellen. Wat kan er dus handiger zijn dan wat amendementen binnen te loodsen die de operatoren verplichten om hun klanten te informeren over het feit dat sommige van hun handelingen niet koosjer zijn? De commissiebesprekingen van het telecompakket zijn achter de rug en de auteursrechtenlobby heeft sterke vooruitgang geboekt. Zo is in de Commissie Industrie (ITRE) amendement 61 ingevoegd. Dat verplicht de nationale toezichthouders - het Bipt in België - om bij te dragen tot "de promotie van wettelijke inhoud". Het begrip 'wettelijke inhoud' is nieuw in het telecomrecht en een vreemde eend in een vijver die zich in principe niets van 'inhoud' aan te trekken had. Mooi aan de situatie - voor de lobbyisten dan toch - is dat dit soort amendementen helemaal op het einde van de besluitvorming ingeschoven worden, zonder de gebruikelijke grondige afweging. Zo wordt er niet verduidelijkt wie bepaalt wat 'wettelijke inhoud' is. Actiegroepen zoals 'la quadrature du Net' of 'Throttle the Package' waarschuwen terecht dat deze amendementen een bedreiging vormen voor creativiteit, diversiteit en privacy. De Europarlementsleden doen er goed aan tegen 22 september, wanneer over het telecompakket wordt gestemd, hun huiswerk te maken, want tot nog toe heeft vooral de auteursrechtenlobby dat gedaan. België is intussen nog altijd het enige Europese land waar een operator - Scarlet - door de rechtbank verplicht werd om zogenaamde filterapparatuur in zijn netwerk te installeren en actief maatregelen te nemen om illegale inhoud te weren. Omdat dat technisch niet mogelijk bleek, hangt Scarlet nu een enorme dwangsom boven het hoofd. Het beroep tegen die dwangsom komt in september voor, het beroep ten gronde ergens in 2009. (T) Door Bruno Leijnse