De aantrekkelijke waardering van het aandeel kon de voorbije maanden geen bodem leggen onder de koers van Engie. Integendeel zelfs: na de bekendmaking van de derdekwartaalcijfers donderde de koers nog een verdieping lager, tot amper 11,2 euro. In 2008 werd het aandeel nog voor 44 euro verhandeld, en zelfs in de donkerste uren van de financiële crisis in 2009 noteerde het nog boven 20 euro. De derdekwartaalresultaten brachten de zoveelste ontgoocheling en het vertrouwen is helemaal zoek. De recurrente winst zal dit jaar landen aan de onderkant van de aangekondigde vork van 2,4 tot 2,7 miljard euro. Dat wordt gezien als een winstwaarschuwing.
...

De aantrekkelijke waardering van het aandeel kon de voorbije maanden geen bodem leggen onder de koers van Engie. Integendeel zelfs: na de bekendmaking van de derdekwartaalcijfers donderde de koers nog een verdieping lager, tot amper 11,2 euro. In 2008 werd het aandeel nog voor 44 euro verhandeld, en zelfs in de donkerste uren van de financiële crisis in 2009 noteerde het nog boven 20 euro. De derdekwartaalresultaten brachten de zoveelste ontgoocheling en het vertrouwen is helemaal zoek. De recurrente winst zal dit jaar landen aan de onderkant van de aangekondigde vork van 2,4 tot 2,7 miljard euro. Dat wordt gezien als een winstwaarschuwing. De Franse nutsgigant is bezig zich heruit te vinden, maar de beloofde stabilisering van de resultaten laat op zich wachten. Ondertussen verliezen de dividendaandelen door de stijgende langetermijnrente een deel van hun aantrekkingskracht als alternatieve bron van stabiele inkomsten. Dat speelt ook het aandeel van Engie parten, temeer omdat het bedrijf vorig jaar zijn dividend had verlaagd van 1 naar 0,7 euro voor de boekjaren 2017 en 2018. Dat levert in principe nog altijd een dividendrendement van ruim 6 procent op. De resultaten over het derde kwartaal trekken de moeilijke lijn van de eerste helft van 2016 door. In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de omzet met ruim 10 procent, vooral door de lagere olie- en aardgasprijzen. De schade aan de bedrijfscashflow kon Engie nog enigszins beperken tot een daling van 5 procent. Die achteruitgang is vooral te wijten aan de waardedaling van de Braziliaanse real en de Noorse kroon (-200 miljoen euro), de verkoop van activa (-100 miljoen euro), hogere provisies (200 miljoen) en vooral de lagere grondstoffenprijzen, die slechts gedeeltelijk werden gecompenseerd door hogere tarieven in de netwerken (-600 miljoen). Engie kon die aanslagen op de kasstroom onvoldoende goedmaken door de positieve ontwikkelingen, zoals de hogere verkochte volumes (+300 miljoen) onder meer als gevolg van de heropstart van de Belgische kerncentrales, en de uitgevoerde besparingsprogramma's (+400 miljoen). De bedrijfskasstroom brokkelt op die manier af van 8,1 miljard naar 7,7 miljard euro over de eerste negen maanden van het jaar, wat aan de onderkant van de aangekondigde vork is en ook aan de basis ligt van de halve winstwaarschuwing. Op vergelijkbare basis brokkelde de kasstroom slechts af met 2 procent, wat wijst op een efficiëntere bedrijfsvoering. De vergelijkbare recurrente bedrijfswinst steeg zelfs met 6,6 procent, maar dat is vooral te danken aan lagere afschrijvingskosten, omdat Engie vorig jaar voor 6,8 miljard euro afschreef op een aantal activa, vooral in de oliewinning en de lng-handel. Vanaf volgend jaar keert Engie dus een dividend van 0,7 euro bruto uit, of ongeveer 70 procent van de winst. Die pay-outratio is nog altijd vrij hoog, maar de balans kan dat aan. De schuldgraad is lichtjes aan het dalen en de netto financiële schuld bedraagt nog 2,4 keer de bedrijfskasstroom. Als de resultaten standhouden op dat niveau, mag het dividend van 0,7 euro niet in het gedrang komen. Een snel winstherstel is weinig waarschijnlijk. Door de aanhoudende koersdaling betalen beleggers nog maar 11 keer de winst voor het aandeel van Engie. Ook de ondernemingswaarde is gedaald tot iets meer dan 5 keer de bedrijfskasstroom. Dat is een aantrekkelijke waardering. Dit is een tegendraadse instapkans, en daarom handhaven we het koopadvies.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1B Al verschenen op insidebeleggen.be op 23 november DE FRANSE NUTSGIGANT IS BEZIG ZICH HERUIT TE VINDEN.