Ik ben bedrijfsleider en wil een voorschot geven aan mijn vennootschap. Welke rentevoet moet ik hanteren?

Op burgerrechtelijk vlak staat het de partijen vrij om te bepalen op basis van welk tarief ze de interesten zullen berekenen. Maar op fiscaal vlak is de keuze van de rentevoet minder evident. Als het bedrijf buitensporige interesten betaalt aan zijn bedrijfsleider, kan de fiscus de aftrek ervan weigeren en de interesten gelijkstellen met dividenden waarop vennootschapsbelasting betaald moet worden. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat d...

Op burgerrechtelijk vlak staat het de partijen vrij om te bepalen op basis van welk tarief ze de interesten zullen berekenen. Maar op fiscaal vlak is de keuze van de rentevoet minder evident. Als het bedrijf buitensporige interesten betaalt aan zijn bedrijfsleider, kan de fiscus de aftrek ervan weigeren en de interesten gelijkstellen met dividenden waarop vennootschapsbelasting betaald moet worden. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat de interest op leningen alleen aftrekbaar is als beroepsuitgave als de rentevoet overeenstemt met de marktrente en rekening houdt met risicofactoren zoals de financiële toestand van de schuldenaar en de looptijd van de lening. De marktrente die vermeld staat in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen wordt echter nergens gepubliceerd. Deze rentevoet bestaat niet als dusdanig omdat men ook rekening moet houden met het risico dat verbonden is aan de operatie. Zo is een lening aan een bedrijf dat op de rand van een faillissement staat, riskanter dan een lening aan een bloeiend bedrijf. Omgekeerd kan ook een bedrijfsleider een voorschot krijgen van zijn vennootschap. Betaalt hij daarop geen interest, dan wordt hij belast op een fictieve interest. Dat tarief wordt elk jaar gepubliceerd. De fiscus gaat niet snel akkoord met tarieven die zij te hoog acht. De rechtspraak is echter minder categoriek. Om het toegepaste tarief te controleren, wordt het vergeleken met diverse tarieven, zoals de gemiddelde rentevoet van de Nationale Bank voor rekening-courantkredieten. Voor 2010 bedroeg het tarief van de fictieve rente 9 procent. Deze rente dient als basis voor de berekening van het voordeel van alle aard dat ontstond doordat de vennootschap de bedrijfsleider gratis geld ter beschikking heeft gesteld. Het lijkt ons echter buiten proportie dat een vennootschap zich baseert op dit tarief voor de terugbetaling van een voorschot dat de bedrijfsleider heeft gegeven. Het gemiddelde rentetarief op de rekening-courantkredieten van de Nationale Bank bedroeg 6,17 procent voor 2010. Het lijkt ons redelijker dit tarief niet te overschrijden en zich zelfs te houden aan een tarief tussen 5 en 6 procent om geschillen met de fiscus te vermijden.Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.