Eind jaren tachtig werd in Hasselt het eerste kantoor van Actief Interim opgestart. Initieel focuste het op het aanbieden van uitzendkrachten in Limburg, maar stap voor stap ontplooide het de activiteiten ook in andere provincies. Vandaag is Actief Interim een segment in de overkoepelende Actief-groep. Het aantal kantoren is uitgegroeid tot 63 in heel België, waarvan twaalf in Wallonië. In 2005 verhuisde de hoofdzetel van Hasselt naar een meer strategische ligging aan het klaverblad in Lummen.
...

Eind jaren tachtig werd in Hasselt het eerste kantoor van Actief Interim opgestart. Initieel focuste het op het aanbieden van uitzendkrachten in Limburg, maar stap voor stap ontplooide het de activiteiten ook in andere provincies. Vandaag is Actief Interim een segment in de overkoepelende Actief-groep. Het aantal kantoren is uitgegroeid tot 63 in heel België, waarvan twaalf in Wallonië. In 2005 verhuisde de hoofdzetel van Hasselt naar een meer strategische ligging aan het klaverblad in Lummen. Voor 2014 verwacht de Actief-groep een omzet van 200 miljoen euro. De uitzendactiviteiten van Actief Interim nemen daarvan ongeveer driekwart voor hun rekening. Het overige gedeelte wordt ingevuld door afzonderlijke segmenten. Zo is er Actief Dienstencheques, dat huishoudhulp aan particulieren aanbiedt en goed is voor een vijfde van de groepsomzet. Andere segmenten zijn Actief Construct (bedient de bouwsector) en Actief Select (focust op vaste medewerkers). De Actief-groep heeft in 25 jaar de zevende plaats in de Belgische uitzendmarkt veroverd. "Die positie hebben we onder meer te danken aan een bestendige, organische groei", zegt financieel directeur Koen Vlayen. "Tussen 2007 en 2012 hebben we dertig extra kantoren opgestart in het hele land. In tegenstelling tot de grotere -- vaak beursgenoteerde -- spelers in de markt zijn we dus ook in crisistijden blijven investeren in ons netwerk en in de verbetering van onze dienstverlening." Deze anticyclische strategie wierp haar vruchten af. "Toen de uitzendmarkt opnieuw aantrok in 2010, waren wij daar helemaal klaar voor. Onze klanten appreciëren onze continuïteit en stabiliteit. De uitzendmarkt is nu eenmaal gebaseerd op vertrouwensrelaties. Bovendien zorgt onze regionale aanwezigheid voor een sterke binding met de lokale economie. Onze office managers krijgen de nodige vrijheid om hun diensten af te stemmen op de lokale noden. Ook dat vertaalt zich in een mooie toegevoegde waarde." Koen Vlayen is ervan overtuigd dat de duurzame groei van de Actief-groep nooit ten koste mag gaan van kwaliteit en veiligheid. Het behaalde ISO 9001-kwaliteitscertificaat en VCU-veiligheidslabel zijn daar voorbeelden van. "Een goed veiligheidsplan voorkomt dat opgeleide mensen buiten strijd raken. We investeren continu in het aantrekken en behouden van talent, en zien human capital als het hart van onze onderneming. Het commitment naar en van onze medewerkers is erg groot. Dat resulteert in een productiviteit die gemiddeld veel hoger ligt dan die van onze concurrenten." In de volgende jaren wil de Actief-groep blijven groeien. Volgens Vlayen is er in België nog plaats voor een tiental extra kantoren. "We blijven de nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt permanent opvolgen. Dat zal onder meer leiden tot de verdere uitbouw van onze dienstverlening aan specifieke markten, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische sector. Bovendien mikken we op een buitenlandse expansie. Ook in de toekomst zullen we ons blijven onderscheiden van de concurrentie met een duidelijke visie en eigen mentaliteit." ROEL VAN ESPEN"Onze klanten appreciëren onze continuïteit en stabiliteit"