Dezelfde technologische en economische krachten die het belang van afstand doen afnemen in de industrie en de handel, hollen ook de controle van centrale overheden uit. Wie of wat hun plaats zal innemen, blijft voorlopig een open vraag. De opmerking stamt van Thomas Malone, professor Informatiesystemen aan de MIT Sloan School of Management. Deze denker en doener is één van de prominenten die geïnterviewd worden in de Technology Forec...

Dezelfde technologische en economische krachten die het belang van afstand doen afnemen in de industrie en de handel, hollen ook de controle van centrale overheden uit. Wie of wat hun plaats zal innemen, blijft voorlopig een open vraag. De opmerking stamt van Thomas Malone, professor Informatiesystemen aan de MIT Sloan School of Management. Deze denker en doener is één van de prominenten die geïnterviewd worden in de Technology Forecast 1998 (zie ook Trends, 2 april 1998, Hotline). In dit inmiddels traditiegetrouwe voorjaarsevenement brengen diverse auteurs onder redactie van Michael Katz een overzicht van de wereldwijde technologiesector. De titel misleidt. De turf brengt niet zozeer voorspellingen, maar houdt het bij een panorama van de actuele technologische mogelijkheden én hun impact op het bedrijfsleven en de maatschappij. Communicatie en informatica staan centraal. Dat het initiatief uitgaat van adviesconcern Price Waterhouse, is geen punt. Het is altijd nuttig te weten wie de veerman betaalt, maar als het schip naar de bestemming vaart die aan de passagier beloofd werd, maakt dit weinig uit. Malone heeft nog geen antwoord op de vraag hoe het nu verder moet met de regeringsmacht, hij ziet wel al een vervanger opdoemen voor het huidige handelsrecht. Misschien ontstaat een rechtssysteem dat transnationaal de contractbetwistingen beslecht. Het zou niet eens om één rechtbank gaan, maar om verschillende, met elkaar wedijverende rechtssystemen. Welk systeem geraadpleegd wordt, moet aangekruist worden in het contract.Decentralisatie is het sleutelwoord. Malone meent dat ook het Internet er zijn eclatante succes aan te danken heeft. Een centrale organisatie zou de groei van het Net sowieso niet kunnen bijhouden. Ook samensteller Katz hamert op het belang ervan. Het Net verandert niet alleen het medium dat de handelstransacties bezegelt, maar de hele business. Het is niet zomaar een andere wijze van promoten en verkopen, maar van zakendoen. Strategisch advies voor die zaken krijgt u in Winst op Internet. John Hagel en Arthur Armstrong bieden niet de zoveelste glimmende map vol losse tips, maar een onderbouwde verkenning van de on line-economie, die uitmondt in praktische adviezen. Echt onmisbaar is ook dit Internet-boek niet, maar met zijn breedhoekperspectief op de materie en het bedrijfsleven kunnen we niet anders dan het warm aanbevelen. Michael Katz (red), Technology Forecast 1998. Price Waterhouse, 752 blz., 15.000 fr. John Hagel & Arthur Armstrong, Winst op Internet. Contact, 271 blz., 1380 fr.LDD