Een luchthaven zonder informatica is als een vis zonder water. Dit beseft ook BATC, die haar IT-afdeling verzelfstandigt.
...

Een luchthaven zonder informatica is als een vis zonder water. Dit beseft ook BATC, die haar IT-afdeling verzelfstandigt. De Brussels Airport Terminal Company nv, beter gekend als BATC, heeft een dochter gebaard. Het eerste kind van de eigenaar/uitbater van de passagiersterminal van Zaventem, die vorig jaar een geconsolideerde bedrijfswinst van 1,2 miljard frank en een nettowinst van 248 miljoen frank haalde en voor de eerste keer sinds vier jaar ook een nettodividend van tachtig frank uitkeerde aan zijn aandeelhouders, kreeg de naam swITch mee. Kapitaal van de naamloze vennootschap : 50 miljoen frank. Begin juli moet de onderneming operationeel zijn. "Eind vorig jaar telde onze informatica-afdeling 22 personeelsleden. We hebben ons dan de strategische vraag gesteld : gaan we deze groep samenhouden en de verworven kennis up-to-date houden, of is IT ( Information Technology) voor ons geen prioriteit en bouwen we deze divisie af ?" vertelt Mark Duyck, adjunct algemeen directeur van BATC en gedelegeerd bestuurder van swITch. Er zijn heel wat luchthavens die het hele IT-gebeuren outsourcen. Of die een informaticasysteem kopen, laten installeren en daarmee voortwerken voor de volgende decennia. Mark Duyck : "Wij hebben geopteerd om de IT-afdeling niet af te stoten, omwille van de goede expertise, de sterke ploeg en omdat er uit onze Central Data Base (CDB) producten af te leiden zijn die ook voor anderen bruikbaar zijn. Om alert en renderend te blijven, moesten echter voldoende uitdagingen worden ingebouwd. Een verzelfstandiging leek de ideale oplossing." Nadat een business plan werd opgesteld, werden de mogelijkheden onderzocht om de in-huis technologie zowel in binnen- als buitenland te verkopen. Het kind moet niet onmiddellijk volledig op eigen benen staan. De nv swITch neemt de informatica-apparatuur van BATC over en levert de IT-diensten aan BATC, waarvoor swITch wordt vergoed. BATC wordt dus klant gedurende 3 jaar en is voorlopig ook de grootste klant. In dit lopende (korte) boekjaar is BATC goed voor 95 % van de inkomsten. Extern moet 45 miljoen frank aan inkomsten worden geworven, volgend jaar 60 miljoen frank. Potentiële klanten zijn de eigen luchthavengemeenschap, alle industrieën en bedrijven die te maken hebben met hybride systemen en uiteraard andere luchthavens. Liefst niet-concurrerende luchthavens (dus niet Schiphol, Frankfurt, Londen Heathrow of Parijs Charles de Gaulle). "Nu lijkt de logische vraag waarom een andere luchthaven op onze diensten een beroep zou doen ? Omdat wij inzake IT heel ver staan. Ik zou rustig durven zeggen : verder staan dan de rest," aldus Jos Poelmans, nu directeur-bestuurder van swITch, voordien IT-manager van BATC. "In het prille begin van BATC hebben wij door Andersen Consulting een studie laten maken over de informatiebehoefte van de luchthaven. Er bleek al snel dat, wanneer we ons objectief van een twintig-minuten-luchthaven wilden bereiken, een vlotte communicatie essentieel was. Via fax of met briefjes de verschillende partijen bereiken die betrokken zijn bij het landen of vertrekken van een vliegtuig, is uitgesloten. Informatica is het enige antwoord." BATC is wel de uitbater van het luchthavengebouw, maar doet operationeel niets zelf. De handelingen worden uitgevoerd door zo'n 200 verschillende gebruikers (luchtvaartmaatschappijen, cateringbedrijven, douane, rijkswacht...), die elk over hun eigen informaticasysteem beschikken "en daaraan willen vasthouden" ondervond Poelmans al snel. De oplossing werd een gesofisticeerd client/server-systeem, met een on line-verbinding tussen de eigen hard- en software van de gebruiker en de centrale databank van BATC. "De techniciteit was nooit het grote probleem, wel de consensus. We moesten rekening houden met de wensen van iedereen, vooral die van de vertrouwelijkheid. Wij zijn geen wild Internet," voegt Duyck eraan toe. Ook niet alles is eigen knowhow. Zo bijvoorbeeld werd de systeemintegratie met de vluchtinformatie naar het publiek toe ontwikkeld in samenwerking met Philips, die met de bagage-afhandeling met Fabricom. "Het gebruik en nut van een dergelijk geïntegreerd informaticasysteem is drievoudig : voor de planning van de operaties, voor de operaties zelf en achteraf voor de performance metingen." CYBERCAFE.Behalve de "export" buitenshuis van de bestaande knowhow inzake syteemintegratie moet het swITch-personeel zich ook inlaten, dixit Mark Duyck, "met een aantal pet-projecten." Pet staat hier niet voor een soort plastic, wel voor huisdier. "De swITch-ers moeten met technologie spelen zoals met hun poedel of hamster. Hun creativiteit gedurende een bepaald percentage van hun werktijd de vrije loop laten zodat er misschien een bruikbaar idee uit voortspruit. Ik vergelijk het met de Post-It van 3M, die is ook op een bizarre manier totstandgekomen." "Hoe IT er binnen tien jaar zal uitzien, dat weet ik niet," gaat de gedelegeerd bestuurder, duidelijk gebeten van het tech-virus, verder. "Ik weet wel dat de mensen in een luchthaven tijd zat hebben. Als ze die tijd op een technologische manier kunnen invullen en wij kunnen daar nog iets aan verdienen, dan ben ik een en al oor." Is hij ook geheel en al oor voor een Cybercafé op de luchthaven van Zaventem ? "Ja. Wij zijn hierover aan het nadenken." CAB JOS POELMANS EN MARK DUYCK (SWITCH) Willen de informatietechnologie van BATC aan derden verkopen.