"De meeste technische jobs staan genoteerd als moeilijk in te vullen vacatures of knelpuntberoepen. En die vind je op alle niveaus, vanaf de uitvoerende arbeider tot de hooggeschoolde ingenieur. Onze evaring leert dat dit voor een groot deel het gevolg is van gebrekkige communicatie tussen de potentiële werkgever en werknemer."
...

"De meeste technische jobs staan genoteerd als moeilijk in te vullen vacatures of knelpuntberoepen. En die vind je op alle niveaus, vanaf de uitvoerende arbeider tot de hooggeschoolde ingenieur. Onze evaring leert dat dit voor een groot deel het gevolg is van gebrekkige communicatie tussen de potentiële werkgever en werknemer."Dat zegt Jos Verdonck van het gelijknamige wervings- en selectiebureau uit Menen. Al jarenlang actief in de branche (eerst bij Creyf's, maar sinds 1989 op eigen houtje) weet hij hoe moeilijk het is om geschikt technisch geschoold personeel te vinden. "Zeker voor de Zuidwest-Vlaamse KMO's die het gros van ons klantenbestand uitmaken," zegt Verdonck. Daarom werd Stimulus opgericht als autonome afdeling binnen Verdonck Personeelsmanagement. Er is een aparte cel die advies verstrekt aan een brede waaier van technisch geschoolden. Verdonck merkt dat technici zich niet gauw laten verleiden door aantrekkelijke voorstellen of door de lokroep van een searchbureau om op een nieuw jobaanbod in te gaan. Ze hebben het niet makkelijk om in te schatten of een potentiële werkgever wel een solide onderneming is. Bovendien wordt de aantrekkelijkheid van een job soms te veel benadrukt om een kandidaat over de streep te trekken. Daarom wil Stimulus technici begeleiden die een jobverandering overwegen. Er is het klassieke systeem van gespecialiseerd psychologisch onderzoek, waarbij de motivatie, het gedrag en de competenties worden geanalyseerd. Maar daarnaast wordt ook nagegaan bij welke bedrijfsculturen het profiel wel en niet zal passen. Volgens Verdonck leert de betrokkene zichzelf zo beter kennen, zonder dat er een concrete vacature aan vasthangt. Jobadvies en jobaanbod zijn van elkaar losgekoppeld.Verdonck: "Wij zijn eigenlijk het verlengstuk van een KMO die niet over een eigen personeelsdienst beschikt. Maar Verdonck is daarom nog geen gewoon doorsluisorgaan voor de kandidaten die hier binnenkomen. Wij doen altijd een grondige diagnose."A.M. [{ssquf}]