Steeds vaker wordt een beroep gedaan op projectteams. Per taak of probleem wordt een team gevormd. Is die taak afgelopen of het project opgelost, dan wordt het team prompt ontbonden. Niet alleen over dit specifieke verschijnsel, maar ook over managementteams en talloze andere vormen van dit fenomeen stapelen de businessboeken zich op. We selecteerden drie recente uitgaven. Daarbij ontmoeten we andermaal Jon Katzenbach, de directeur van ...

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op projectteams. Per taak of probleem wordt een team gevormd. Is die taak afgelopen of het project opgelost, dan wordt het team prompt ontbonden. Niet alleen over dit specifieke verschijnsel, maar ook over managementteams en talloze andere vormen van dit fenomeen stapelen de businessboeken zich op. We selecteerden drie recente uitgaven. Daarbij ontmoeten we andermaal Jon Katzenbach, de directeur van McKinsey in Dallas, die al eerder uitpakte met The Wisdom of Teams. Daaruit onthouden we dat een bedrijf het best gedijt als het zowel gebruikmaakt van teamwerk aan de top, als van een sterk solistisch leiderschap. Die schijnbare paradox wordt opportunistisch benaderd. De situatie bepaalt immers wat effectief is. In zijn nieuwste, Teams aan de top, gaat Katzenbach dieper in op die paradox. Kortom, hij behandelt de vraag hoe een bedrijf de kracht van een sterke leider kan combineren met de creatieve troeven van een team. Alle tromgeroffel over teams ten spijt, blijkt teamvorming aan de top nog altijd zeldzaam. Zelfs in organisaties waar teams op de werkvloer hun waarde bewezen hebben, zien we steeds minder teamwerk opdoemen naarmate we dichter bij de top komen. Sterke bedrijfsleiders zijn sowieso geen geboren teamleiders. Om aan de top te komen, werken managers doorgaans lang en hard. Zelden is daarvoor enig teamgedrag vereist. Via voorbeelden breekt Katzenbach een lans voor leidinggevende teams op ieder niveau. De oplossing van het probleem vinden we bij de rekenmachinedivisie van Texas Instruments midden jaren '80. Toen het opdoeken van de divisie onafwendbaar leek, ontstonden uit-het-raam-springsessies. De leider ervan ontpopte zich tot een manager die zowel de teaminventiviteit weet op te rakelen, als zijn leiderschap kan aanwenden op ogenblikken waar dat noodzakelijk is. In twee boeken gaat de Britse Meredith Belbin in op de diverse rollen van al even diverse teams. Managementteams beschrijft de soorten en het teamgedrag. Teamrollen op het werk gaat verder in op het gedrag en de werking binnen teams. Twee standaardwerken die naam waardig. Jon Katzenbach, Teams aan de top. Contact, 254 blz., 1180 fr. ISBN 90 254 9771 3. Meredith Belbin, Managementteams. Academic Service, 222 blz., 790 fr. ISBN 90 5261 248 X. Idem, Teamrollen op het werk. Academic Service, 188 blz., 690 fr. ISBN 90 5261 249 8.LDD