Polar Circles, de organisatie die Dixie Dansercoer en zijn vrouw Julie Brown in 1999 oprichtten, heeft een jarenlange ervaring met poolexpedities. Het wil die expertise nu ook toepassen op de bedrijfswereld. Het project Polar Experience is tot stand gekomen door een samenwerking met de reisorganisator 't Zuiderhuis. De partners organiseren kleine en grote expedities voor bedrijven in Spitsbergen, IJsland, Groenland, en op de Noord- en Zuidpool. Dansercoer is de gids. Zo zijn er creatieve programma's in de poolregio's in samenwerking met Nordic Info, en inspirerende presentatieprogramma's en ondersteunende bedrijfsprogramma's over hr, management, leiderschap en duurzaamheid.
...

Polar Circles, de organisatie die Dixie Dansercoer en zijn vrouw Julie Brown in 1999 oprichtten, heeft een jarenlange ervaring met poolexpedities. Het wil die expertise nu ook toepassen op de bedrijfswereld. Het project Polar Experience is tot stand gekomen door een samenwerking met de reisorganisator 't Zuiderhuis. De partners organiseren kleine en grote expedities voor bedrijven in Spitsbergen, IJsland, Groenland, en op de Noord- en Zuidpool. Dansercoer is de gids. Zo zijn er creatieve programma's in de poolregio's in samenwerking met Nordic Info, en inspirerende presentatieprogramma's en ondersteunende bedrijfsprogramma's over hr, management, leiderschap en duurzaamheid. Dansercoer en Brown sturen Polar Circles aan. Stefan Maes is de externe projectcoördinator. Voor de grote expeditieprojecten brengt Polar Circles telkens een team van ruim 120 partners op de been. Ze garanderen een massa aan ervaringen, inzichten en waarden. "Maar laat ons duidelijk zijn: we willen de term 'opleiding' vermijden", zegt Dixie Dansercoer. "We leiden niemand op. We inspireren en halen verborgen potentieel naar boven door mensen uit hun comfortzone te halen. Onze expedities en projecten zijn geen bovennatuurlijke prestaties, maar het resultaat van passie, teamwerk, een duidelijke visie, doorzettingsvermogen, flink wat creativiteit en hard werken." De ervaring die Dansercoer op het ijs heeft opgedaan, is volgens hem toepasbaar op verschillende aspecten van het bedrijfsleven. "Op het ijs is er rauw teamwerk nodig, vaak gedurende meer dan vijftig dagen in de meest extreme omstandigheden. Je kunt je niet verbergen voor je partner, je leeft 24 uur per dag met elkaar. Zonder begrip en respect leidt dat tot chaos en catastrofes. Fundamentele waarden als openheid, vertrouwen en respect worden in die context uiterst tastbaar. Als je zo intens samenleeft, zijn er natuurlijk uiterst moeilijke momenten -- zij het schaars --, maar dan is het zaak om de onenigheid snel bij te leggen en te kijken naar het gemeenschappelijke doel: de expeditie succesvol beëindigen. Dat geldt niet alleen voor het team op het ijs, maar ook voor het volledige team achter een expeditie, zeg maar de backoffice: communicatiespecialisten, mensen die met logistiek bezig zijn, ICT'ers, financiële partners,... Tijdens een periode van ettelijke maanden leggen ze allen een stuk van de puzzel en spelen ze een cruciale rol in een succesvolle aanpak." "Met de bvba Polar Circles willen we bedrijven overtuigen om een poolervaring mee te maken waar deelnemers gelouterd van terugkomen. Wij geloven sterk dat de inspirerende omgeving van de poolstreken kan inspelen op de behoeften van bedrijven. Bedrijven hebben toegang tot de meest diverse incentiveformules in binnen- en buitenland. Je kan enkel nog het verschil maken met twee zaken: authenticiteit en creativiteit. Daar proberen wij met onze expedities op te focussen. We betrekken al onze zakenpartners maximaal bij wat gebeurt op het ijs. We willen de virtuele beleving van de expeditie zo levensecht mogelijk maken met bijvoorbeeld livebeelden vanop het ijs en interactie -- via mails of blogs -- tussen mezelf, de partners en hun stakeholders. Na de expedities volgt dan ook een intensief opvolgingstraject met gerichte acties en campagnes." "Tijdens een presentatieprogramma in het noorden van Finland bijvoorbeeld, hebben we de sprekers in open lucht laten presenteren. Bij temperaturen van -26 graden. Dat was een fenomenale ervaring voor alle deelnemers." "Tijdens mijn jongste expedities op Antarctica en Groenland trok ik telkens het ijs op met een veel jongere partner. Twee generaties kunnen op het ijs enorm veel van elkaar leren, zowel menselijk als sportief. Ze zijn volledig op elkaar aangewezen om de expeditie tot een goed einde te brengen. De grote uitdaging voor bedrijven bestaat erin conflicten om te buigen tot een consensus. Jong en oud mogen situaties vaak compleet verschillend bekijken, maar respect voor elkaars zienswijze en aanpak kan enkel maar verrijkend werken." "Ook de complementariteit tussen man en vrouw speelt een belangrijke rol. Mijn echtgenote runt de backoffice tijdens de expedities, is verantwoordelijk voor de communicatie en is mijn partner tijdens presentaties en bedrijfsprojecten. Dat zorgt voor een unieke aanpak op het ijs. Wij ervaren de projecten van Polar Circles elk op een andere manier, maar vinden elkaar in de basiswaarden die we delen. Die duo-aanpak maakt de projecten van Polar Circle uniek." KAREL CAMBIEN"We inspireren en halen verborgen potentieel naar boven door mensen uit hun comfortzone te halen"