Exmar heeft 2009 afgesloten met een winst van 43,5 miljoen dollar, waarmee het na een verlies van ruim 60 miljoen dollar in 2008 opnieuw in de groene cijfers is beland. Die mooie cijfers zijn echter volledig toe te schrijven aan het financiële resultaat. In 2008 had Exmar namelijk forse minderwaarden moeten boeken op de renteswaps die het gebruikt voor het afdekken van renteschommelingen in het kader van zijn financieringen op lange termijn.
...

Exmar heeft 2009 afgesloten met een winst van 43,5 miljoen dollar, waarmee het na een verlies van ruim 60 miljoen dollar in 2008 opnieuw in de groene cijfers is beland. Die mooie cijfers zijn echter volledig toe te schrijven aan het financiële resultaat. In 2008 had Exmar namelijk forse minderwaarden moeten boeken op de renteswaps die het gebruikt voor het afdekken van renteschommelingen in het kader van zijn financieringen op lange termijn. Op operationeel vlak waren de resultaten veel minder rooskleurig: de ebit (bedrijfswinst) daalde van 79,4 naar 44,5 miljoen dollar in 2009. Die daling is te wijten aan de moeilijke omstandigheden op de LPG-markt (butaan, propaan, enzovoort) na de economische crisis. De divisie LNG (liquefied natural gas of vloeibaar aardgas) heeft veel beter weerstand kunnen bieden (dankzij de langetermijncontracten die voor de meeste schepen zijn afgesloten) en leverde het grootste aandeel in de winst die vorig jaar werd gerealiseerd. Exmar heeft ook geleden onder de financiële crisis, aangezien het grote investeringen had gepland met de bouw van LNGRV-schepen (schepen die in staat zijn om aardgas vervoerd in vloeibare vorm opnieuw om te zetten in gasvorm) en de ontwikkeling van Opti-Ex. Omdat Exmar er niet in slaagde om zijn nieuwe LNGRV-schepen zelf te financieren, zag het zich genoodzaakt om zijn partnerschap met Excelerate Energy uit te breiden. Vorige herfst kondigde de Belgische groep echter aan dat ze haar belang van 50 % in drie LNGRV-schepen, de Exquisite, de Expedient en de Exemplar, overdraagt aan haar partner (tegen aankoopprijs). Exmar zal wel blijven instaan voor de commerciële exploitatie van de tankers. Opti-Ex, een half-afzinkbaar olieproductieplatform voor de exploitatie van kleine afzettingen van koolwaterstoffen op zee, werd op zijn beurt in juli geleverd, maar Exmar heeft nog geen huurder gevonden voor die investering van 300 miljoen dollar. Bij de publicatie van zijn resultaten heeft Exmar alleen aangegeven daarover in onderhandeling te zijn. Dat boezemt uiteraard niet veel vertrouwen in, te meer omdat de gasvervoerder de zenuwen van de aandeelhouders vorig jaar al zwaar op de proef stelde. Het bedrijf voerde toen een kapitaalverhoging van 100 miljoen euro door en gaf 23,8 miljoen nieuwe aandelen uit, waardoor het totale aantal aandelen in omloop met 66,7 % steeg. Voor 2010 verwacht Exmar voor de LNG-divisie een resultaat dat vergelijkbaar is met dat van 2009 (een operationele winst van 42,2 miljoen euro). De prognoses voor de LPG-tak blijven aan de fletse kant, terwijl de prestaties van de offshoredivisie zullen afhangen van Opti-Ex. Over het algemeen hoeven we voor 2010 dus geen gevoelige verbetering te verwachten. De analistenconsensus gaat uit van een aangepast nettoverlies (waarbij het effect van waardevariaties van swaps buiten beschouwing wordt gelaten) van 0,25 dollar per aandeel, tegenover -0,24 dollar in 2009. Er wordt weliswaar een verbetering verwacht voor 2011, maar de omvang van die verbetering zal afhangen van Opti-Ex. De analistenconsensus mikt op een nettowinst van 0,37 dollar per aandeel voor 2011, wat nog steeds overeen zou komen met een koers-winstverhouding van 20... Het potentieel lijkt ons dus redelijk beperkt, met name door de verwatering na de kapitaalverhoging, terwijl er nog heel veel onzekerheden blijven (Opti-Ex, de evolutie van de gasmarkten, het partnerschap met Excelerate). Wij raden u daarom aan om te profiteren van koersstijgingen tot boven 6 euro om uw aandelen van Exmar te verkopen. (C) Door Cédric Boitte