Het grote aantal bedrijfswagens dat in België ingeschreven staat, vormt nog geen verklaring voor het succes van de tankkaart. De kaart biedt ook voordelen voor zelfstandigen, vrije beroepers en zelfs overheidsinstanties. "De tankkaartenmarkt moet rond het miljoen exemplaren schommelen", schat Laurent Charlot, commercial fleet sales manager van Shell België Luxemburg. Dat betreft dus bijna een op de vijf voertuigen. De Belgische markt is overigens zo ver ontwikkeld dat ze nog maar matig groeit. "Het volume brandstof dat via zulke kaarten verkocht wordt, groeit met 1 à 2 procent per jaar aan", zegt Marc Longin, directeur brandstofkaarten bij Total Belgium.
...

Het grote aantal bedrijfswagens dat in België ingeschreven staat, vormt nog geen verklaring voor het succes van de tankkaart. De kaart biedt ook voordelen voor zelfstandigen, vrije beroepers en zelfs overheidsinstanties. "De tankkaartenmarkt moet rond het miljoen exemplaren schommelen", schat Laurent Charlot, commercial fleet sales manager van Shell België Luxemburg. Dat betreft dus bijna een op de vijf voertuigen. De Belgische markt is overigens zo ver ontwikkeld dat ze nog maar matig groeit. "Het volume brandstof dat via zulke kaarten verkocht wordt, groeit met 1 à 2 procent per jaar aan", zegt Marc Longin, directeur brandstofkaarten bij Total Belgium. De marktleiders zijn Total en Shell. Total is op ons grondgebied het grootst met 520 stations, waarvan 26 op de autosnelwegen. Shell beschikt over 210 stations. Die twee ondernemingen leiden ook de markt in Europa. Andere merken, die vooral op de prijs spelen, zijn eveneens zeer actief, maar ze hebben minder stations. Lukoil biedt een kaart aan voor zijn 189 stations, evenals Dats, dat er een honderdtal telt. Octa+ heeft met zijn 185 stations een manier gevonden om zijn aanbod uit te breiden door met zijn kaart ook toegang te bieden tot andere netwerken (Power, Avia, DCB en Texaco). Het gaat om 850 stations. G&V biedt een soortgelijke kaart aan die geldig is in 500 stations. Total trekt nogal wat klanten met zijn forse aanwezigheid op de snelwegen. "We zijn aanwezig op alle grote verkeersaders", merkt Longin op. Dergelijke installaties vergen aanzienlijke investeringen. Telkens een concessie afloopt, moet de maatschappij een nieuw station bouwen en tegelijk het oude draaiend houden. Er moet ook een retributie betaald worden aan de gewesten. Vandaar dat de prijs aan de pomp daar zo hoog is. Dat zet overigens merken als Octa+, en zelfs Shell, ertoe aan om de autosnelwegen te mijden. "We zijn niet van plan om uit te breiden op de autosnelwegen", geeft Charlot aan. "De verplichtingen zijn te zwaar, de investeringen zeer hoog en de rendabiliteit twijfelachtig." De kaarten worden ook gedistribueerd door leasemaatschappijen, die daarvoor contracten sluiten met de petroleumleveranciers. Ook zij bieden verschillende kaarttypes aan voor één enkel merk of voor verscheidene merken, zoals de Network Fuel Card die door Shell gemanaged wordt en geldig is in 1400 stations (Shell, Q8, Esso, Total) in België en 22.000 stations in Europa. De leasemaatschappij brengt doorgaans haar naam aan op de kaart. Sommige van die kaarten zijn erg creatief, zoals de Athlon Mobility Card, die de ambitie heeft om de onkostennota te vervangen (zie kader Op weg naar de mobiliteitskaart) door ook betalingen mogelijk te maken van andere uitgaven die met verplaatsingen te maken hebben. De leasemaatschappijen doen er alles aan om hun klanten een verhuurcontract te verkopen dat ook in een brandstofkaart voorziet. Zo kunnen ze een provisie op de brandstof factureren. Het stelt hen ook in staat de fleets beter te managen omdat ze, telkens een wagen volgetankt wordt, de kilometerstand te weten komen. Dat is voor hen waardevolle informatie om na te gaan of de onderhoudsperiodes wel in acht genomen worden en om snel te weten te komen of een auto het aantal kilometers dat in het contract overeengekomen werd, dreigt te overschrijden. Over het algemeen zijn de takkaarten bestemd voor ondernemingen en overheidsdiensten. Op de particulier wordt nauwelijks gemikt. Maar wat zijn de voordelen van een tankkaart voor de gebruikers en de ondernemingen? Vooraan staat het administratieve gemak. Met een tankkaart kan de btw op de aankoop van benzine en diesel sneller worden gerecupereerd. Daarnaast kan een en ander ook worden geprogrammeerd. Het is onder meer mogelijk om het gebruik te beperken tot één soort brandstof, of een maximum aantal tankbeurten of getankte liters in te stellen. Met sommige kaarten (meer bepaald van Total en Shell) kunnen ook producten (olie, ruitenwisservloeistof), diensten (carwash, tol) en zelfs eten worden aangekocht. De opvolging van de kaarten gebeurt vaak online. Een tweede voordeel is de prijs, althans in sommige gevallen. Op de kaarten kan op de officiële maximumprijs een korting worden gegeven, die gaat van enkele centiemen tot 10 cent. Lukoil, bijvoorbeeld, geeft 10 cent korting per liter voor fleets van minder dan tien wagens. De hoogte van die korting hangt af van het volume brandstof en het type van de toegankelijke netwerken. "Ik zeg liever niets over de omvang van de kortingen, dat hangt af van de onderhandelingen", geeft Marc Longin (Total Belgium) aan. Dat betekent dus dat de werkgever niet noodzakelijk de prijs moet betalen die op de pomp staat aangeduid. Octa+ moduleert zijn reducties naargelang van het aangekochte pakket. Shell biedt voor fleets van maximaal twintig voertuigen een korting van 7 cent per liter in een door de klant gekozen station (buiten de autosnelweg) en 3 cent in de andere Shellstations. Over grotere fleets kan onderhandeld worden. Ook de leasemaatschappijen bieden kortingen aan op hun kaarten. "Dat hangt van het type kaart af", verduidelijkt Patrick Vandevelde, category manager van LeasePlan. "We geven korting op de kaarten van Esso en Shell naargelang van het volume aan brandstof dat afgenomen wordt." Daartegenover staat dat voor de 'multimerkenkaart' van de leasemaatschappij, de Network Fuel Card, de prijs aan de pomp wordt aangehouden. De grote netwerken van brandstofleveranciers leggen de nadruk op hun methodes om onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Dat gaat van gedetailleerde overzichten die online geraadpleegd kunnen worden tot knipperlichtsystemen die mogelijke fraude signaleren, bijvoorbeeld bij een abnormaal hoog verbruik dat erop kan wijzen dat ook voor derden wordt getankt. Shell schakelt zelfs een realtime detectiesysteem in voor activiteiten die fraude kunnen verbergen. Total stuurt ook verwittigingen per e-mail uit zodat de klant al verwittigd wordt nog voor hij het onlinerapport consulteert. ROBERT VAN APELDOORNDe tankkaarten zijn over het algemeen voor ondernemingen en overheidsdiensten bestemd. Op de particulier wordt nauwelijks gemikt.