DE VLAAMSE REGERING schuift een centraal aanmeldingssysteem voor inschrijvingen in Vlaamse scholen door naar de volgende legislatuur. Nochtans is iedereen voorstander van een digitale procedure om kamperende ouders en opportunistische dubbelinschrijvingen te vermijden.
...

DE VLAAMSE REGERING schuift een centraal aanmeldingssysteem voor inschrijvingen in Vlaamse scholen door naar de volgende legislatuur. Nochtans is iedereen voorstander van een digitale procedure om kamperende ouders en opportunistische dubbelinschrijvingen te vermijden. Het toont nog maar eens aan hoe gevoelig onderwijs in de regering-Bourgeois ligt. Zeker in een verkiezingsjaar. Twistpunt is het gebruik van lijsten die een onderscheid maken tussen kansarme en kansrijke kinderen. Die lijsten moeten dienen om per school een sociale mix te garanderen. De N-VA is tegen, terwijl Open Vld en CD&V voorstander zijn. De N-VA argumenteert dat die aanpak leidt tot meer segregatie. De machtige katholieke onderwijskoepel is ook tegen. Topman Lieven Boeve laat geen kans onbenut om de vrijheid van onderwijs als grondwettelijk recht te benadrukken. In Antwerpen en vooral Gent heeft een digitaal aanmeldingssysteem tot op zekere hoogte zijn deugdelijkheid al bewezen. Dat de Vlaamse regeringspartijen nu talmen met een beslissing, is een kwestie van electoraal voorspel. Iedere partij schermt met de kwaliteit van het onderwijs, maar die dekt niet voor iedereen dezelfde lading. Voor de een mogen goede scholen zich elitair profileren, terwijl de ander vindt dat kansarme kinderen overal een plek moeten krijgen. Idealiter zou de schoolkeuze irrelevant moeten zijn, omdat alle scholen goed onderwijs moeten garanderen. Alleen is dat blijkbaar op het terrein niet zo. Omdat kennis Vlaanderens belangrijkste grondstof is, leggen die kwaliteitsverschillen een hypotheek op de toekomst. Talmen en fundamentele keuzes op de lange baan schuiven is geen goede remedie.