Vandaag blijven de belastingbetalers sceptisch tegenover de eenmalige bevrijdende aangifte ( EBA) om hun zwart geld wit te wassen. Tot nu toe is slechts 17,5 miljoen van de 850 miljoen euro waarop de regering hoopt, boven water gekomen. Om het onderste uit de kan te halen, start Didier Reynders ( MR) in oktober een informatiecampagne om de fiscale amnestiemaatregel te promoten. De federale minister van Financiën rekent vooralsnog op een opbrengst van 200 à 300 miljoen euro. Maar het wantrouwen tegenover de Belgische overheid is te groot. Toch...

Vandaag blijven de belastingbetalers sceptisch tegenover de eenmalige bevrijdende aangifte ( EBA) om hun zwart geld wit te wassen. Tot nu toe is slechts 17,5 miljoen van de 850 miljoen euro waarop de regering hoopt, boven water gekomen. Om het onderste uit de kan te halen, start Didier Reynders ( MR) in oktober een informatiecampagne om de fiscale amnestiemaatregel te promoten. De federale minister van Financiën rekent vooralsnog op een opbrengst van 200 à 300 miljoen euro. Maar het wantrouwen tegenover de Belgische overheid is te groot. Toch doet de dreiging van de Europese spaarrichtlijn en de verdubbeling van de boetes na 1 januari 2005 twijfels rijzen. Bepaalde makelaars spelen handig in op deze impasse door buitenlandse levensverzekeringen als veilig alternatief aan te prijzen. Zo verdwijnt de bankrekening als u het zwarte geld in een combinatie van een levensverzekering met een beleggingsfonds - de zogenaamde Tak23 - steekt. U hoeft dus geen rekening aan te geven in uw aangifte personenbelasting. Bovendien zijn de eventuele meerwaarden in principe belastingvrij. Ook kunt u het kapitaal beleggen in obligaties of andere rentedragende stukken, zodat u aan de uitwisseling van fiscale gegevens binnen de Europese spaarrichtlijn ontsnapt. Tijdens het overgangsregime ontsnapt u ook aan de Europese voorheffing in België, Luxemburg en Oostenrijk. "Maar Tak23 biedt hoegenaamd geen strafrechtelijke zekerheid," zegt Alain Verbeke, gewoon hoogleraar aan de rechtsfaculteiten van de KU Leuven en de universiteit van Tilburg: "In zijn beruchte arrest van 22 oktober 2003 legt het Hof van Cassatie de link tussen fiscale fraude, ongeoorloofde vermogensvoordelen en witwassen. Als u zwart geld in zo'n levensverzekering stopt, verhult u de illegale afkomst en maakt u zich dus schuldig aan een witwasmisdrijf." Behalve boetes en gevangenisstraffen riskeert de belastingplichtige ook een verbeurdverklaring van zijn kapitaal. Verbeke: "Theoretisch verdwijnt het zwarte geld van uw persoonlijke rekening in de anonieme pot van de verzekeringsmaatschappij, die na het verstrijken van de fiscale aanslag- en verjaringstermijnen uw vergoeding mét winst uitbetaalt. Maar die redenering houdt geen rekening met hét addertje onder het gras. Uit een vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 16 februari 2004 blijkt dat de overheid de ontdoken belasting, via de omweg van de ongeoorloofde vermogensvoordelen, kan blijven aanslaan. Het is denkbaar dat een strafrechter van mening is dat u door het beleggen in levensverzekeringen de illegale herkomst van het geld verhult, wat gelijkstaat met witwassen. Hierdoor krijgt Vadertje Staat toch nog wat hem toekomt, maar dan wel mét een strafrechtelijke veroordeling van de betrokkene. Niet bepaald een verbetering ten opzichte van het gewoon betalen van uw belasting. Daarnaast zullen de Belgische banken en andere tussenpersonen vanaf 15 december 2004 in principe alle fiscale fraude moeten melden, waardoor het zwart kapitaal nooit meer in de legale economie gebruikt kan worden. De enige, veilige oplossing ligt in de EBA."E.P.