Domino-effect
...

Domino-effectHet wetsvoorstel van SP, Agalev en Ecolo, om te komen tot een totaal verbod op reclame voor tabaksproducten, is aangepast na kritiek van de Europese Unie. Het verbod strekte zich oorspronkelijk ook uit tot buitenlandse media die in ons land verkrijgbaar zijn. Op dat vlak heeft men onder Europese druk bakzeil moeten halen. Het verbieden van tabaksreclame in sportuitzendingen vanuit het buitenland (zoals de Formule 1-races) kon voor Europa evenmin door de beugel ; ook daar hebben de initiatiefnemers van het voorstel een uitzondering moeten maken. Verder werd het verbod op zogenaamde indirecte reclame aangepast. Reclame voor reizen, kleding en dies meer wordt beschouwd als indirecte reclame (en dus verboden), als het product zijn bekendheid ontleent aan een tabaksproduct. Als de wet aangenomen wordt, is reclame voor tabaksproducten in principe alleen nog mogelijk op de verkooppunten.De tabaksindustrie (verenigd in Fedetab) betreurt echter dat nooit ten gronde is nagegaan of de reeds genomen maatregelen effect hebben met het oog op het doel, namelijk de jongeren van het roken af te houden of in ieder geval hen aan te sporen om minder te roken. Fedetab wijst erop dat in landen met een totaal reclameverbod het percentage rokende jongeren niet is afgenomen, maar juist gestegen : Frankrijk (verbod sinds 1993) plus 4,5 %, Finland (verbod sinds 1978) plus 7 % en Canada (verbod sinds 1989) plus 4 %. Met de bestaande maatregelen zijn de consumptie van tabaksproducten en het aantal rokers in ons land sneller gedaald dan elders, zo stelt de tabaksindustrie. Bovendien zit men in ons land, met 25 % rokers, in de goede richting van het niveau dat de Wereldgezondheidsorganisatie nastreeft voor het jaar 2000 (20 %). Anderzijds moet men toch ook toegeven dat het aantal rokende jongeren de laatste tijd weer stijgt.Fedetab wijst verder op de studie van Consultancy KPMG over de economische gevolgen van een totaal verbod : niet alleen de tabaksfabrikanten zouden daaronder lijden, maar ook de reclamewereld in brede zin (drukkers, afficheurs, media, bureaus). En ten slotte waarschuwt men voor het "domino-effect" : als tabaksreclame eenmaal verboden is, kan reclame voor sommige andere producten eveneens beperkt worden. Volgens de federatie bestaat bij de politieke partijen al een consensus om ook de reclame voor alcoholhoudende dranken aan te pakken. "Dat zijn tekens die men niet kan negeren," aldus een woordvoerder van Fedetab.