1 jaar geleden. Er wordt politiek overleg gepleegd over de mogelijke fusie van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Ze werken al samen in de joint venture warmte@vlaanderen en lanceerden begin 2017 Fluvius. Die dochter moet de digitale meters uitrollen en ze bundelt ondersteunende activiteiten zoals de aankoop, de IT en de hr-administratie. Dat moet een besparing van 35 à 100 miljoen euro opleveren. Toch is niet iedereen fan van de fusie. Regulator VREG, die de tarieven van Eandis en Infrax moet goedkeuren, vreest voor dure, tijdrovende kostenvergelijkingen met het buitenland.
...

1 jaar geleden. Er wordt politiek overleg gepleegd over de mogelijke fusie van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax. Ze werken al samen in de joint venture warmte@vlaanderen en lanceerden begin 2017 Fluvius. Die dochter moet de digitale meters uitrollen en ze bundelt ondersteunende activiteiten zoals de aankoop, de IT en de hr-administratie. Dat moet een besparing van 35 à 100 miljoen euro opleveren. Toch is niet iedereen fan van de fusie. Regulator VREG, die de tarieven van Eandis en Infrax moet goedkeuren, vreest voor dure, tijdrovende kostenvergelijkingen met het buitenland. Nu. Eandis en Infrax maken midden mei bekend dat de fusie is goedgekeurd. Het nieuwe bedrijf heet Fluvius. Sinds 1 januari is er een gemeenschappelijk managementcomité. Infrax-topman Frank Vanbrabant wordt vanaf mei 2019 de enige CEO. De integratie moet voltooid zijn in 2020. IBM Belgium en Sagemcom krijgen het contract van 1,5 miljard voor de digitale energiemeters. Dat kan de factuur per huishouden verhogen met 16,3 euro voor elektriciteit en met 11,59 euro voor gas, maar er zijn ook terugverdieneffecten. Ook in Wallonië overwegen de netbeheerders Ores en Resa een fusie. 10 jaar geleden. Theoretisch moet de fiscus elke onderneming om de zes jaar controleren. Michel Maus noemt de controles "een kansspel". In 2006 neemt de fiscus 0,32 procent van de belastingplichtigen - particulieren en vennootschappen - onder de loep. Bij de zelfstandigen krijgt geen 4 procent de fiscus over de vloer. Een enquête van Unizo leert dat een vijfde van de ondernemingen nog nooit is gecontroleerd. Fraude is mogelijk door te weinig informatiedoorstroming met andere overheidsdiensten, een gebrekkig zicht op het vermogen van belastingplichtigen en de complexe wetgeving. Nu. Het aantal controles is verminderd doordat de federale overheidsdienst Financiën via datamining dossiers opvraagt als die significante afwijkingen vertonen. Dat verhoogt de pakkans. De regering-Michel beslist ook tot "horizontaal toezicht". De fiscus spreekt met grote bedrijven en sectoren een convenant over fiscale kwesties af. Nadien worden die bedrijven enkel na een steekproef gecontroleerd, met verhoogde boetes als het convenant niet is nageleefd. In principe wordt meer informatie uitgewisseld tussen de Belgische administraties én die in het buitenland. Maar de fiscaliteit is nog altijd complex. 20 jaar geleden. Trends brengt een uitvoerig portret van de Antwerpse familiale holding Alcopa. De leiding is in handen van vier telgen van de tweede generatie van de familie Moorkens. De gedelegeerd bestuurder is Dominique Moorkens. De onderneming is vooral actief in auto's, als invoerder van Mitsubishi, Hyundai en Suzuki. Andere belangrijke activiteiten zijn motoren en bromfietsen (de invoer van Peugeot en Suzuki in België, Nederland en Portugal) en kantoormeubilair (de keten Buro Market). Die laatste is de snelst groeiende afdeling. Alcopa heeft een omzet van een half miljard euro. Nu. Alcopa is nog altijd de familiale holding van de familie Moorkens. Dominique Moorkens geeft in 2010 de fakkel door aan de Fransman François Hinfray, de eerste niet-familiale CEO van Alcopa. De familie controleert het bedrijf nu via de raad van bestuur. In 2014 wordt Dominique Moorkens als voorzitter opgevolgd door zijn neef Axel Moorkens. In 2016 bedragen de bedrijfsopbrengsten meer dan 2 miljard euro. Bij Alcopa werken meer dan 1900 mensen. Auto's (Hyundai, Suzuki, Isuzu, Ssangyong) en tweewielers (Suzuki, Sym, Peugeot) zijn nog altijd de belangrijkste activiteit.