1 jaar geleden. Griekenland komt er weer bovenop. De verwachte groei voor 2017 bedraagt 2,7 procent, flink beter dan de 0,3 procent in 2016. Ook de begroting zit op het goede pad. Europa heeft een primair overschot van 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) opgelegd tegen 2018, en dat is haalbaar. De overheidsschuld van 180 procent van bbp blijft voor de Grieken wel een molensteen om de nek. Over schuldherschikking wil Europa pas praten als Griekenland voldoende hervormd heeft.
...

1 jaar geleden. Griekenland komt er weer bovenop. De verwachte groei voor 2017 bedraagt 2,7 procent, flink beter dan de 0,3 procent in 2016. Ook de begroting zit op het goede pad. Europa heeft een primair overschot van 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) opgelegd tegen 2018, en dat is haalbaar. De overheidsschuld van 180 procent van bbp blijft voor de Grieken wel een molensteen om de nek. Over schuldherschikking wil Europa pas praten als Griekenland voldoende hervormd heeft. Nu. Griekenland blijft op het goede pad. De Griekse centrale bank verwacht voor dit jaar een groei 2,4 procent en een primair begrotingsoverschot van 3,5 procent van het bbp, zoals Europa eist. Het blijft wachten op een schuldherschikking. De overheidsschuld zit nog altijd boven 180 procent van het bbp. In augustus eindigt de noodhulp. Tegen dan moet het land opnieuw zichzelf financieren op de kapitaalmarkten. Dat lijkt nu al te lukken. Onlangs haalde Griekenland met gemak 3 miljard euro op, tegen een rente van 3,5 procent. Tegen augustus wil de overheid een buffer van 19 miljard euro opbouwen. 10 jaar geleden. Er zijn veel gegadigden om het belang van 57,25 procent van Suez in Distrigas over te nemen. Europa legt de verkoop van het gasbedrijf op als voorwaarde voor de fusie van de Franse energiebedrijven Suez en Gaz de France (GDF). Die combinatie heeft anders 95 procent van de Belgische gasmarkt. De grootste kandidaten zijn Electricité de France, het Belgisch-Britse duo SPE-Centrica, Eni en E.On. Distrigas is zo gewild omdat het langetermijncontracten heeft voor aardgasbevoorrading, en omdat gas naast kernenergie de dominante technologie is voor elektriciteitsproductie. Nu. Het belang van Suez in Distrigas komt voor 2,7 miljard euro in handen van Eni. De Italianen kopen in 2012 ook voor 157 miljoen euro de energieverkoper Nuon. De opkomst van schaliegas in de Verenigde Staten noopt de Amerikaanse steenkoolproducenten tot goedkope export naar Europa. Gecombineerd met de opkomst van groene energie maakt dat de gascentrales onrendabel. Daardoor worstelen de energieverkopers met flinterdunne marges of verliezen. Eni verkoopt in 2017 zijn Belgische activiteiten aan het Nederlandse Eneco. Dat zoekt intussen zelf nieuwe aandeelhouders. 20 jaar geleden. Het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) heeft zich hersteld van de diepe crisis begin jaren negentig. Toen financierde de overheidsinstelling, die is gespecialiseerd in hypotheekleningen, zich op de financiële markten tegen een hoge rente. De jaren daarna daalt de rente echter, waardoor de opbrengsten op de woonkredieten lager zijn dan de rentekosten voor de financiering. De zakenbankier Eric De Keuleneer komt in 1995 aan boord en slaagt erin het CBHK een nieuwe dynamiek te geven. De volgende stap moet de privatisering van het CBHK worden. Nu. Jarenlang staat het CBHK op de privatiseringslijst van de overheid. De situatie van de instelling is te penibel om een koper te vinden. De dalende rente zet het businessmodel op losse schroeven. Onder die voorwaarden wil geen enkele partner de instelling herkapitaliseren. Uiteindelijk worden de goede stukken afgesplitst en verkocht. De restanten worden ondergebracht bij Credibe, onder leiding van De Keuleneer. Die krijgt jaarlijks 190.000 euro bruto voor het parttime begeleiden van de sterfhuisconstructie. Dat veroorzaakt heisa in de pers. Credibe wordt in principe dit jaar ontbonden.