1 jaar geleden. De Kempense ondernemer Wim Heylen richt Fusion Partners op, een fonds voor investeringen in China. Het startkapitaal bedraagt 10 miljoen euro. De dagelijkse leiding is in handen van Paul Van Eynde, jarenlang verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van ING in Azië. Fusion Partners wil in drie jaar 100 miljoen euro ophalen. Het neemt 25 procent in Horsten International, een advieskantoor dat Belgische bedrijven begeleidt bij het zakendoen in China. Het wil ook de brug leggen naar Europa, via investeringen in Chinese bedrijven die actief willen worden op de Europese markt.
...

1 jaar geleden. De Kempense ondernemer Wim Heylen richt Fusion Partners op, een fonds voor investeringen in China. Het startkapitaal bedraagt 10 miljoen euro. De dagelijkse leiding is in handen van Paul Van Eynde, jarenlang verantwoordelijk voor het vermogensbeheer van ING in Azië. Fusion Partners wil in drie jaar 100 miljoen euro ophalen. Het neemt 25 procent in Horsten International, een advieskantoor dat Belgische bedrijven begeleidt bij het zakendoen in China. Het wil ook de brug leggen naar Europa, via investeringen in Chinese bedrijven die actief willen worden op de Europese markt. Nu. Fusion Partners heeft een eerste investering op zijn naam: een participatie in de Chinees-Belgische joint venture Xi'an Thiebaut, een producent van farmaceutisch verpakkingsmateriaal in Xi'an, waarvan Horsten International en de familie Thiebaut aandeelhouders zijn. "We bekijken nog andere dossiers, maar laten eerst het coronastof neerdalen", zegt Van Eynde. "Gelukkig hebben we geduldige investeerders." Eind maart bedroeg het kapitaal van Fusion Partners 13 miljoen euro. De ambitie is nog altijd 100 miljoen euro. Fusion Partners wil ook de krachten bundelen met andere investeringsfondsen. 10 jaar geleden. Het Planbureau is van oordeel dat de gemeenten en de provincies moeten meewerken aan de besparingen om de begroting te saneren. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ontkent niet dat besparen noodzakelijk is, maar ergert zich dat de lokale besturen op dezelfde lijn worden gezet als de deelstaten. De lokale besturen zijn financieel gezond. Ze zijn goed voor 50 procent van de overheidsinvesteringen, maar torsen slechts 5 procent van de overheidsschuld. De lokale besturen staan voor grote uitdagingen: de pensioenen van de eigen ambtenaren financieren. Nu. De financiën van de steden en de gemeenten komen steeds meer onder druk. Ze moeten meebetalen voor de ambtenarenpensioenen, verliezen miljoenen door de taxshift en moeten meer geld reserveren voor de leeflonen. De steden en de gemeenten zijn nog altijd goed voor 40 procent van de overheidsinvesteringen, die lange tijd draaien rond 1 procent van het bbp. Nu zijn die onder 1 procent gezakt. De lage investeringsappetijt is ook een gevolg van de strengere begrotingsregels. Die bepalen dat de steden en de gemeenten een jaarlijks kasevenwicht moeten voorleggen. 20 jaar geleden. Frans Rombouts kondigt aan dat er bij De Post geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Wel plant het overheidsbedrijf een personeelsinkrimping via natuurlijk verloop en pensionering. Er worden nieuwe aanwervingen in verkoop en IT gedaan. Tegen 2005 mikt Rombouts op 9000 vertrekkers en 1750 nieuwe personeelsleden. Het gros van de nieuwkomers komt niet in aanmerking voor een ambtenarenstatuut. "We gaan De Post omschakelen naar een modern bedrijf, met tal van nieuwe commerciële initiatieven. Daar kunnen we heel wat mensen voor gebruiken", aldus de postbaas. Nu. Het toekomstplan van Rombouts valt niet in goede aarde bij de vakbonden. In 2001 volgt Johnny Thijs hem op. Hij slaagt erin de bonden te overtuigen van een toekomstvisie waarbij personeelsinkrimping, natuurlijk verloop en modernisering hand in hand gaan. Nu is bpost een beursgenoteerde speler die naast zijn brievenpost een activiteit als pakjesleverancier uitbouwt. Vanaf 2014 zet Koen Van Gerven in op de internationalisering, met de overname van het Amerikaanse Radial. De nieuwe CEO Jean-Paul Van Avermaet moet de versnellende daling van de brievenpost en de dalende rentabiliteit keren.