1 jaar geleden. Jan Jambon is in Antwerpen de federale N-VA-lijsttrekker voor de verkiezingen van 26 mei. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken profileert zich als kandidaat-premier voor de nieuwe federale regering. Hij rekent op zijn ervaring als bestuurder en zijn goede contacten met de Franstalige liberalen van de MR. Hij wil de sociaal-economische hervormingen van de regering Michel I, waarvan de N-VA vier jaar lang deel heeft uitgemaakt, voortzetten. Tegelijk blijft hij trouw aan het confederale credo van de N-VA. Een nieuwe staatshervorming wordt volgens hem onvermijdelijk.
...

1 jaar geleden. Jan Jambon is in Antwerpen de federale N-VA-lijsttrekker voor de verkiezingen van 26 mei. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken profileert zich als kandidaat-premier voor de nieuwe federale regering. Hij rekent op zijn ervaring als bestuurder en zijn goede contacten met de Franstalige liberalen van de MR. Hij wil de sociaal-economische hervormingen van de regering Michel I, waarvan de N-VA vier jaar lang deel heeft uitgemaakt, voortzetten. Tegelijk blijft hij trouw aan het confederale credo van de N-VA. Een nieuwe staatshervorming wordt volgens hem onvermijdelijk. Nu. De N-VA lijdt op 26 mei een verkiezingsnederlaag, maar blijft de grootste Vlaamse partij. De federale regeringsonderhandelingen raken al snel in het slop, regionaal beweegt er wel wat. Jan Jambon wordt tegen zijn belofte in Vlaams formateur en slaagt er begin oktober in een regering te vormen met de N-VA, CD&V en Open Vld. Afkomstig uit de federale Kamer moet minister-president Jan Jambon zijn plaats nog vinden op het Vlaamse niveau. Hij krijgt veel kritiek te verduren voor zijn besparingen in de cultuursector. Federaal slaagt de N-VA er niet in om in te breken in de regering. 10 jaar geleden. André Buysse, de voorzitter van de Antwerpse kamer van handelsonderzoeken, ziet toe op de gerechtelijke reorganisaties in het kader van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) van 2009. Hij meldt dat die de deur openzet voor misbruiken, wat gezonde bedrijven in moeilijkheden brengt. Eén op de drie faalt. Ook de handelsonderzoeken om ondernemingen in moeilijkheden op te sporen en bij te staan, werken niet. Fiscale en andere sjoemelaars ontspringen de dans door van het ene spookbedrijf in het andere te stappen en zo hele sectoren financieel te ondermijnen. Nu. De WCO-procedure wordt in 2019 deels als gerechtelijke reorganisatie geïntegreerd in het wetboek economisch recht. Een schuldherschikking kan na een minnelijk of collectief akkoord met de schuldenaars. Ook kan de onderneming of een deel ervan onder gerechtelijk toezicht overgaan naar een derde partij. Sinds de vernieuwing in 2005 zijn er gerechtelijke organisaties van bedrijven, waarvan 38 procent na drie jaar nog bestaat. Er is een striktere opvolging van ondernemingen in liquiditeitsproblemen. Het heen en weer schuiven van bedrijven en het werken met stromannen blijft moeilijk te bestrijden. 20 jaar geleden. China maakt zich op voor het lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), na veertien jaar onderhandelen. De verwachtingen zijn groot. Veel westerse bedrijven zijn al aanwezig in China, zoals Carrefour, Nokia, Bekaert en Interbrew. De verlaging van de importtarieven en de afbouw van de discriminatie van buitenlandse investeerders moeten het land nog aantrekkelijker maken. Het lidmaatschap zal China definitief inbedden in het vrijemarktsysteem, veronderstelt het Westen. China hoopt dat de westerse investeerders banen zullen creëren in zijn snelgroeiende steden. Nu. Het Chinese lidmaatschap van de WTO is geen onverdeeld succes. De exportgerichte Chinese economie groeit weliswaar enorm en voor veel westerse bedrijven is China de voornaamste markt geworden. Maar de verhoopte inbedding van China in het westerse vrijemarktsysteem komt er niet. China bezondigt zich aan concurrentievervalsende praktijken, zoals staatssteun voor zijn bedrijven. Het Westen laat China lang betijen, tot de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog met China start. In januari tekenen beide landen een bestand, dat onder druk komt door de coronacrisis.