1 jaar geleden. De lage rente is een unieke kans om de Belgische overheidsschuld verder af te bouwen, stelt Jean Deboutte, de directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. De rente die België betaalt, is lager dan de nominale groei van de economie. De intresten zijn zo laag dat de schuldratio krimpt. De federale rentelasten bedragen nog 8,7 miljard euro, bijna 4 miljard minder dan de piek in 2012. Uitgedrukt in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) zijn de rentelasten gedaald van 3,2 naar 1,9 procent. Eind 2018 bedraagt de totale overheidsschuld 103,4 procent van het bbp.
...