1 jaar geleden. De federale en de sociale partners willen het systeem van het ambtenarenpensioen hervormen, waarbij het gunstregime van de preferentiële tantièmes wordt afgeschaft. Dankzij dat systeem kunnen ambtenaren met pensioen gaan voor ze 45 jaar hebben gewerkt. Het zou vervangen worden door een lijst van zware beroepen. Ambtenaren met dat soort werk, zouden vroeger kunnen stoppen met werken. De lijst van zware beroepen ligt echter nog niet vast. De vakbonden willen een zo lang mogelijke lijst. Maar volgens werkgevers is dat een gevaarlijk precedent.
...