1 jaar geleden. Na de hervorming van het Belgische erfrecht dringt een hervorming van de Vlaamse erfbelasting zich op. Wie erft van broers of zussen, verre familie of vrienden moet daar vanaf 1 september 2018 minder van afstaan. Kinderen onder 21 jaar betalen geen erfbelasting meer op de gezinswoning en de eerste 75.000 euro aan roerend vermogen. De langstlevende echtgenoot of samenwonende partner krijgt een nieuwe vrijstelling voor de eerste 50.000 euro roerend vermogen, naast die voor de gezinswoning. Van een gelijke fiscale behandeling tussen erfenissen en schenkingen is geen sprake.
...

1 jaar geleden. Na de hervorming van het Belgische erfrecht dringt een hervorming van de Vlaamse erfbelasting zich op. Wie erft van broers of zussen, verre familie of vrienden moet daar vanaf 1 september 2018 minder van afstaan. Kinderen onder 21 jaar betalen geen erfbelasting meer op de gezinswoning en de eerste 75.000 euro aan roerend vermogen. De langstlevende echtgenoot of samenwonende partner krijgt een nieuwe vrijstelling voor de eerste 50.000 euro roerend vermogen, naast die voor de gezinswoning. Van een gelijke fiscale behandeling tussen erfenissen en schenkingen is geen sprake. Nu. De Federatie van het Notariaat zoekt uit wie schenkingen doet. Schenken is dé manier om de erfgenamen hoge belastingen te besparen. Tussen 1 december 2017 en 30 november 2018 zijn bijna 33.000 schenkingsakten ondertekend tussen particulieren. Een minderheid van de schenkingen gebeurt tussen generatiegenoten, zoals broers en zussen, met een leeftijdsverschil van minder dan 15 jaar. Het gros van de schenkingen vindt plaats tussen personen met een leeftijdsverschil van 15 tot 30 jaar, wat overeenstemt met het leeftijdsverschil tussen ouders en kinderen. 10 jaar geleden. De durfkapitaalfondsen kreunen onder de crisis. Lucratieve uitstapmogelijkheden zijn er nauwelijks. En ook vers geld vinden is moeilijk. "Zeer kwalitatieve projecten vinden geen financiering meer, zelfs niet tegen redelijke voorwaarden", getuigt een durfkapitalist. Voorlopig blijft de schade beperkt in de Vlaamse durfkapitaalwereld. Niettemin legt het fonds Fundus - in handen van een groep Vlaamse managers, onder wie Joris Brantegem van Brantano - het loodje. "We hebben straatvechters nodig", meent een durfkapitalist. Nu. "Het is een andere wereld", zegt Frank Maene van het fonds Volta Ventures. "Er zijn meer durfkapitaalfondsen, die beter gefinancierd zijn en veel aandacht krijgen. Een start-up kan zelfs kiezen uit geldbronnen die tien jaar geleden niet bestonden, zoals crowdfunding en subsidies. Businessangels genieten van fiscale vrijstellingen en dankzij waarborgen van de Vlaamse overheid zijn zelfs bankleningen voor start-ups niet onmogelijk." Komt er nieuwe crisis? "Het vele geld op zoek naar rendement houdt de business op dreef", aldus nog Maene. 20 jaar geleden. Rudy Hageman wil 100 miljoen euro ophalen voor de expansie van Real Software. Door overnames en een sterke interne groei is de omzet van de IT-dienstenleverancier verdrievoudigd. Tegelijk is het aandeel met 381 procent gestegen op de beurs. Hageman bepaalt als voorzitter en referentie-aandeelhouder de strategie en wil nieuwe en grotere overnames. Hij kijkt vooral naar de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Hageman minimaliseert de risico's. De overgenomen bedrijven zijn winstgevend en hun management wordt financieel aangespoord nog even te blijven. Nu. Na de met schulden gefinancieerde overname van het Amerikaanse Tava in de zomer van 1999 beginnen de resultaten zwaar tegen te vallen. Hageman wordt aan de kant gezet en Theo Dilissen moet Real Software rechttrekken. Maar Hageman probeert de macht weer te grijpen. Tevergeefs, hij krijgt te weinig steun van de andere aandeelhouders. Enkele jaren later fuseert Real Software met Dolmen, de zelfstandige IT-dochter van Colruyt Group. De nieuwe groep RealDolmen is vorig jaar ingelijfd door de Frans sectorgenoot GFI Informatique en is niet meer beursgenoteerd.