1 jaar geleden. Open Vld pleit op een Vrijheidscongres voor een sociale vlaktaks, die alles boven het belastingvrije deel van de inkomsten tegen 30 procent belast. Voorts moet de belastingvrije som worden opgetrokken tot de armoededrempel, zodat wie een laag loon of een lage uitkering heeft, geen belastingen meer moet betalen. Op die manier moet de fiscale hervorming zowel de lagere als de hogere inkomens ten goede komen. De vennootschapsbelasting moet voor de liberalen worden verlaagd tot maximaal 15 procent. De maatregelen moeten worden gefinancierd door lagere uitgaven.
...