1 JAAR GELEDEN. CEO Frans Muller is licht optimistisch over de retailer Delhaize Group. Er is weer sociale rust bij de Belgische activiteiten, na een herstructurering waarbij 1800 banen sneuvelden. Door het sociaal protest verloor het klanten, maar Muller maakt zich sterk dat Delhaize hen kan terughalen. De Nederlander, de eerste CEO die niet van de oprichters afstamt, heeft ook de wind in de rug in de VS. De ketens Food Lion en Hannaford draaien er goed na een geslaagde herpositionering. Maar de winst staat ook daar onder druk, door de zware concurrentie.
...

1 JAAR GELEDEN. CEO Frans Muller is licht optimistisch over de retailer Delhaize Group. Er is weer sociale rust bij de Belgische activiteiten, na een herstructurering waarbij 1800 banen sneuvelden. Door het sociaal protest verloor het klanten, maar Muller maakt zich sterk dat Delhaize hen kan terughalen. De Nederlander, de eerste CEO die niet van de oprichters afstamt, heeft ook de wind in de rug in de VS. De ketens Food Lion en Hannaford draaien er goed na een geslaagde herpositionering. Maar de winst staat ook daar onder druk, door de zware concurrentie. NU. Delhaize verliest binnenkort zijn onafhankelijkheid. De fusieplannen met het Nederlandse Ahold (Albert Heijn) lekken enkele maanden na het interview met Muller uit. Vorige week keurden de aandeelhouders van Delhaize de fusie goed. Het nieuwe Ahold Delhaize zal meer winst maken, zeker in de Benelux en in de VS. Delhaize had de beste onderhandelingspositie. Ondanks het minderheidsbelang van 39 procent in het nieuwe bedrijf, is er voor de topfuncties een 50/50-verdeling. Muller wordt slechts co-CEO en verantwoordelijke voor de integratie. 10 JAAR GELEDEN. De loonkostenhandicap van België neemt in de periode 2005-2006 met 2 procentpunt toe en bedraagt zo'n 10 procent tegenover de drie belangrijkste handelspartners. De werkgelegenheidsgraad blijft hangen rond 61 procent, terwijl België snel naar 70 procent moet. De economie is iets arbeidsintensiever geworden, maar de werkloosheid stijgt. Volgens zowat alle economen heeft België een competitiviteitsschok nodig, al zijn ze het niet eens over de aanpak. Zo vragen aan de vakbonden gelieerde economen dat de aandacht gaat naar hoogkwalitatieve producten in plaats van loonmatiging. NU. De voorbije jaren was het herstel van het concurrentievermogen van de ondernemingen geen politieke prioriteit. Toen Yves Leterme en Herman Van Rompuy premier waren, ging de aandacht vooral naar communautaire dossiers en de bankencrisis. In het regeerakkoord-Di Rupo was er zelfs geen aandacht voor het concurrentievermogen. De regering-Michel gaf bedrijven ademruimte met de indexsprong en de taxshift. Intussen stijgt de werkgelegenheid weer. Maar volgens de werkgevers is er meer nodig: de loonhandicap zal aan het einde van de legislatuur wellicht nog altijd 10 procent bedragen. 20 JAAR GELEDEN. Trends waarschuwt voor de nakende muntunie. De besparingen doen België 6,2 procent aan bbp verliezen tussen 1996 en 2000. Bovendien zal het gebrekkige aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt een werkbare muntunie in de weg staan. De euro zal ook geen einde maken aan de stijgende overheidsuitgaven. Volgens Otmar Issing van de Duitse Bundesbank moet een muntunie samenvallen met een politieke unie. De euro zal breken met die historische realiteit. De omgekeerde weg - de euro als gangmaker voor een grotere Europese integratie - daar gelooft Issing niet in. NU. De economische weerslag van de besparingen blijkt mee te vallen. Tussen 1996 en 2000 is het Belgische bbp met 13,5 procent gestegen. Het gebrekkige aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt is een feit. Het zorgt voor massale werkloosheid in Zuid-Europa tijdens de eurocrisis. De begrotingsdiscipline van het Stabiliteitspact is intussen verfijnd. Maar volgens Hans Geeroms, professor Europees beleid aan de KU Leuven en het Europacollege "faalt de politieke afdwinging steeds weer". Hij ziet de EU-controle over de begroting en de schuld liever in handen komen van onafhankelijke experts. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.