1 JAAR GELEDEN. De BBI geeft richtlijnen over de manier waarop zwart geld geregulariseerd wordt. De oppositie spreekt van fiscale achterkamerdeals. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemt het de "toepassing van de bestaande wetgeving". Hij wil de richtlijnen niet publiceren, want dan zou er sprake zijn van een "georganiseerde en gestimuleerde regularisatie". Er is dus geen strafrechtelijke verjaring. Advocaten raden klanten aan hun zwart geld zo snel mogelijk te regulariseren, want de boetes lopen met elke maatregel hoger op.
...

1 JAAR GELEDEN. De BBI geeft richtlijnen over de manier waarop zwart geld geregulariseerd wordt. De oppositie spreekt van fiscale achterkamerdeals. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemt het de "toepassing van de bestaande wetgeving". Hij wil de richtlijnen niet publiceren, want dan zou er sprake zijn van een "georganiseerde en gestimuleerde regularisatie". Er is dus geen strafrechtelijke verjaring. Advocaten raden klanten aan hun zwart geld zo snel mogelijk te regulariseren, want de boetes lopen met elke maatregel hoger op. NU. De regering-Michel beslist opnieuw een algemene fiscale regularisatie in te voeren. Niet alleen is er de mogelijkheid om zwarte inkomsten wit te wassen, er is ook een strafrechtelijke amnestie voor zwart kapitaal. De fiscale zondaars moeten bewijzen dat de oorsprong van de aangegeven kapitalen wit is, anders volgt een boete. De maatregel zal succes hebben door de toenemende internationale fiscale transparantie. 10 JAAR GELEDEN. De Gentse econoom Freddy Heylen waarschuwt voor te veel focus op loonmatiging. Landen als Finland en Zweden zijn betere voorbeelden. Daar zijn de loonkosten per uur de voorbije tien jaar beduidend sterker gestegen dan in België. Toch behoren die landen tot de meest competitieve economieën ter wereld. En ze kennen een relatief hoge werkgelegenheid en groei. De Scandinavische landen leggen de klemtoon veel meer op innovatie, onderwijs en onderzoek & ontwikkeling, aldus Heylen. Dat levert productiviteitswinsten op. NU. België legt de nadruk al jaren op loonmatiging om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken. De regering-Di Rupo koos voor een reële loonstop, de regering-Michel voor een indexsprong en loonkostenverlaging. De loonkostenhandicap die België de voorbije twintig jaar heeft opgebouwd, is weggewerkt. Vakbonden vinden dat er een einde moet komen aan de loonmatiging. De Belgen hebben recht op hogere lonen omdat hun productiviteit tot de hoogste van Europa behoort. 20 JAAR GELEDEN. Trends noemt Luc Van Nevel, Manager van het Jaar 1990, de 'kofferkoning'. Als 'hoofd internationaal' van de kofferproducent Samsonite vliegt hij liefst driekwart miljoen kilometer per jaar. Van Nevel zoekt driftig nieuwe klanten in Azië. In India is net een joint venture opgezet, een nieuwe fabriek incluis. Azië is goed voor 180 miljoen van de 800 miljoen dollar geconsolideerde omzet. Een van de referentieaandeelhouders van de kofferproducent is Apollo, van de beruchte New Yorkse financier Leon Black. NU. Luc Van Nevel wordt in 1998 de wereldwijde CEO van Samsonite en blijft dat tot 2004. Maar de onderneming heeft het moeilijk, ook door een wisselend aandeelhouderschap. In 2009 wordt de Brit Tim Parker CEO, en die voert een beenharde sanering door. Vandaag blaakt het bedrijf van gezondheid. De omzet stijgt in het eerste halfjaar van 2015 naar 1,2 miljard dollar. Sinds oktober 2014 heeft Samsonite een Indiase CEO, Ramesh Tainwala. In Oudenaarde huist een productievestiging, het Europees distributiecentrum, en één van de twee O&O-centra. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.