1 JAAR GELEDEN. Dat oudere werklozen zo moeilijk aan een nieuwe job raken, heeft te maken met de sterke Belgische koppeling tussen loon en anciënniteit. Die weegt hier zeer zwaar in vergelijking met andere EU-landen. Het gemiddelde loon van een 55-jarige ligt in België bijna 60 procent hoger dan dat van een 30-jarige. In Scandinavische landen en in Nederland is die loonspanning minder uitgesproken. En in Groot-Brittannië hebben 50- tot 59-jarigen lagere lonen dan 30- tot 39-jarigen. Arbeidsmarktexperts pleiten ervoor die koppeling af te zwakken, meer bepaald via meer prestatiegerichte verloning.
...

1 JAAR GELEDEN. Dat oudere werklozen zo moeilijk aan een nieuwe job raken, heeft te maken met de sterke Belgische koppeling tussen loon en anciënniteit. Die weegt hier zeer zwaar in vergelijking met andere EU-landen. Het gemiddelde loon van een 55-jarige ligt in België bijna 60 procent hoger dan dat van een 30-jarige. In Scandinavische landen en in Nederland is die loonspanning minder uitgesproken. En in Groot-Brittannië hebben 50- tot 59-jarigen lagere lonen dan 30- tot 39-jarigen. Arbeidsmarktexperts pleiten ervoor die koppeling af te zwakken, meer bepaald via meer prestatiegerichte verloning. NU. In het federale regeerakkoord is opgenomen dat de sociale partners moeten nagaan of en op welke manier de band tussen loon en anciënniteit kan worden afgebouwd en vervangen door een ander instrument, zoals prestatiebeloning of loon op basis van competenties. Het is de bedoeling dat de sociale partners nog voor het einde van het jaar voorstellen formuleren. Als ze dat niet doen, is het aan de federale regering om uit te zoeken hoe ze de band tussen loon en anciënniteit kan afbouwen. 10 JAAR GELEDEN. Rederij CMB publiceert mooie kwartaalcijfers. De schuldenberg is verdwenen. Het bedrijf evolueert van een verzekerings-, stuwadoors- en transportgroep tot een onderneming met een kernactiviteit: de bulkrederij rond dochter Bocimar. Topman Marc Saverys wijst erop dat in de maritieme sector na twee jaar sterke winst meestal mindere jaren volgden. Door de Chinese economische expansie komt er toch een derde goed jaar. Ook de in 2014 afgesplitste tankerrederij Euronav zit op koers. CMB investeert met Wah Kwong in vier kleine chemicaliëntankers. NU. De chemicaliëntankers zijn eind 2005 verkocht. CMB presteert een tijd stevig. Het aandeel stijgt van minder dan 30 euro naar bijna 70 euro in 2008. Na de crisis daalt het tot minder dan 15 euro. De koers van 2005 haalt het nooit meer. In september 2014 geeft CEO Marc Saverys de fakkel door aan zijn zoon Alexander. Enkele maanden later koopt CMB de containerrederij Delphis. De familie kondigt in september 2015 aan het aandeel van de beurs te halen. Euronav wordt in 2014 door de aankoop van de tankerdivisie van Maersk de grootste in die niche. Ook dat aandeel kent een grillig verloop. 20 JAAR GELEDEN. Janssen Pharmaceutica opent in Geel een nieuwe fabriek met een prijskaartje van 110 miljoen euro, dan veruit de grootste investering ooit in de Belgische farmasector. Janssen benadrukt in die tijd graag zijn Vlaamse verankering. Vooral omdat het overheidsbeleid, de Belgische prijzen voor geneesmiddelen en de loonkosten de reus uit Beerse parten spelen. Het loonbeleid legt zonder meer een hypotheek op de toekomst van Beerse, klonk het. En het geduld van de toplui van Janssen Pharmaceutica, Ajit Shetty en Staf Van Reet, geraakt op. NU. Janssen Pharmaceutica zit nog altijd diep ingegraven in de Kempense klei. In 2014 investeert het 56 miljoen euro extra in Geel, boven op de jaarlijkse investeringen van 30 à 40 miljoen euro. Ook de Janssen-campus in Beerse draait op volle capaciteit. Maar CEO Tom Heyman waarschuwt steevast voor overdreven optimisme en pleit onvermoeibaar voor een stabiel investerings- en fiscaal klimaat en gezondere loonkosten. In zijn achterhoofd speelt nog de zware herstructurering die hij in 2009 net na zijn aanstelling als CEO heeft moeten doorvoeren, de vierde in acht jaar in Beerse. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.