1 JAAR GELEDEN. Sinds de doortocht van de orkaan Sandy maken de New Yorkers ambitieuze plannen om in de toekomst klimaatonheil te voorkomen. Een van die plannen komt uit de koker van de Belg Alexander D'Hooghe, de directeur van het MIT Center for Advanced Urbanism. Samen met twee Nederlandse bureaus wint hij een ontwerpwedstrijd voor de herontwikkeling van Meadowlands, een gebied ten westen van Manhattan. D'Hooghe koppelt een groot, overstroombaar landschapspark via een dijkensysteem aan een nieuw te ontwikkelen stadsdeel.
...

1 JAAR GELEDEN. Sinds de doortocht van de orkaan Sandy maken de New Yorkers ambitieuze plannen om in de toekomst klimaatonheil te voorkomen. Een van die plannen komt uit de koker van de Belg Alexander D'Hooghe, de directeur van het MIT Center for Advanced Urbanism. Samen met twee Nederlandse bureaus wint hij een ontwerpwedstrijd voor de herontwikkeling van Meadowlands, een gebied ten westen van Manhattan. D'Hooghe koppelt een groot, overstroombaar landschapspark via een dijkensysteem aan een nieuw te ontwikkelen stadsdeel. NU. Dit voorjaar heeft de federale overheid de fondsen voor het project doorgestort naar de lokale overheid. Die bereidt nu de aanbestedingen van de technische studies voor. "Het loopt dus", zegt Alexander D'Hooghe aan de telefoon in de Verenigde Staten. "We hebben de garantie dat we als ontwerpers ook betrokken worden bij de volgende fases. Het zou van ons wat sneller mogen gaan, maar het gaat in ieder geval de goede richting uit." Intussen heeft ORG, het Belgische bureau van D'Hooghe, een wedstrijd gewonnen voor een project van vergelijkbare schaal in de regio Marseille-Aix-en-Provence. 10 JAAR GELEDEN. Henegouwen, de armste provincie van het land, ligt aan de baxter van Europese subsidies. In tien jaar is er 1 miljard euro Europees geld naartoe gevloeid. Omdat het gemiddelde bbp per inwoner onder 75 procent van het Europese gemiddelde ligt, kan Henegouwen aanspraak maken op structuurfondsen voor zwakkere regio's. Critici noemden dat verloren moeite. Henegouwen heeft de grootste werkloosheid van het land, na het Brussels Gewest. De gemiddelde levensverwachting ligt er drie jaar lager dan het gemiddelde in Vlaanderen. De PS is er aan de macht sinds 1894. NU. Midden juni 2005 verlengt Europa de subsidiestroom naar Henegouwen. De provincie krijgt nog eens 600 miljoen euro voor zeven jaar. De resultaten laten op zich wachten. Henegouwen heeft nog altijd de laagste werkgelegenheidsgraad van het land, na het Brussels Gewest. De PS zwaait er nog altijd de plak. In Charleroi, is Paul Magnette burgemeester. Zijn voorganger Jean-Claude Van Cauwenberghe heeft in september 2005 ontslag moeten nemen als Waals minister-president wegens mogelijke corruptieschandalen in Charleroi. Van Cau beheerde onder meer de Europese subsidiestromen. 20 JAAR GELEDEN. De NMBS is het mikpunt van een reeks gerechtelijke onderzoeken en verdachtmakingen. Ook topman Etienne Schouppe ligt onder vuur. De onderzoeken draaien veelal rond de financiële stromen bij sale-en-lease-backoperaties en mogelijke steekpenningen bij de toekenning van contracten voor dwarsliggers. Ook getouwtrek over het aandeelhouderschap van de recentelijk opgerichte vastgoeddochter Eurostation komt ter sprake. In april 1995 stelt de Brusselse rechtbank van koophandel een expert aan om de geldstromen tussen Eurostation en de NMBS te onderzoeken. NU. Schouppe moet in 2002 na een ruzie met voogdijminister Isabel Durant (Ecolo) opstappen als spoorbaas. Hij gaat in de politiek voor CD&V. In 2008 schopt hij het tot staatssecretaris voor Mobiliteit in de regering-Leterme. In 2014 stelt hij zich niet langer kandidaat. Jo Cornu staat aan het hoofd van de spoorwegonderneming, die intussen bestaat uit de spoorwegoperator NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. Er is nog altijd sprake van geknoei en verdachtmakingen. Zo worden onregelmatigheden vastgesteld bij Eurostation. De raad van bestuur overweegt of juridische stappen nodig zijn. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.