1 JAAR GELEDEN. Experts nemen aan de vooravond van de stembusslag van 25 mei 2014 de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen onder de loep. Daaruit blijkt dat de meeste partijen gewonnen zijn voor het verminderen van de hoge lasten op arbeid. Maar er zijn grote discussies over hoe dat gefinancierd moet worden. PS, sp.a en Groen willen het geld halen bij de grote vermogens, N-VA en Open Vld willen inzetten op besparingen, CD&V neemt een tussenpositie in.
...

1 JAAR GELEDEN. Experts nemen aan de vooravond van de stembusslag van 25 mei 2014 de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen onder de loep. Daaruit blijkt dat de meeste partijen gewonnen zijn voor het verminderen van de hoge lasten op arbeid. Maar er zijn grote discussies over hoe dat gefinancierd moet worden. PS, sp.a en Groen willen het geld halen bij de grote vermogens, N-VA en Open Vld willen inzetten op besparingen, CD&V neemt een tussenpositie in. NU. De N-VA wint de verkiezingen, maar is niet incontournable. De PS laat van haar pluimen. Tegen oktober 2014 komt een centrumrechtse regering tot stand. De PS en de sp.a worden naar de oppositie verwezen. De federale regering-Michel kiest voor een verlaging van de overheidsuitgaven en een versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen via een indexsprong. Van een zoektocht naar belastingen op vermogens is niet echt sprake. 10 JAAR GELEDEN. Recticel heeft beslist op zoek te gaan naar een investeerder. Een hels investeringstempo van 85 tot 100 miljoen euro per jaar heeft de polyurethaanverwerker opgezadeld met zware schulden. Het gros van die middelen is gegaan naar de uitbouw van een netwerk van elf fabrieken die actief zijn in de interieurbekleding van auto's. Vansteenkiste benadrukt dat de technologie van Recticel fel begeerd is in de sector. Om het risicoprofiel van de groep te verbeteren, steekt topman Luc Vansteenkiste de hand uit naar een financiële of industriële partner om samen dat segment verder te ontwikkelen. NU. Recticel zit nog steeds in woelig vaarwater. Tot een huwelijk met een grote partner is het nooit gekomen. In 2006 probeert Vansteenkiste de divisie auto-interieur van de hand te doen, maar dat mislukt. De divisie staat nu nog altijd in de etalage. In afwachting van de verkoop sleutelt Vansteenkistes opvolger Olivier Lachapelle aan een herstructurering. Maar de zware schuldenlast blijft het bedrijf parten spelen. Eerder deze maand is een kapitaalverhoging van 76 miljoen euro succesvol afgerond. Dat geld moet de druk op de balans verminderen. 20 JAAR GELEDEN. Voor het eerst moeten in België bedrijfsrevisoren voor de rechter verschijnen omdat ze de boekhouding slecht gecontroleerd hebben. Advocaten denken dat het niet snel tot een burgerrechtelijke veroordeling tot schadevergoeding komt. Het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) wil de kwaliteit van het beroep verbeteren, omdat de controleurs nu enkel worden beschouwd als een dure kostenfactor. De idee rijpt om de bedrijfsrevisor te verplichten (fiscale) fraude of criminele feiten te melden aan de overheid. NU. In het LHSP-dossier is de KPMG-revisor veroordeeld omdat hij de boekhouding slecht heeft gecontroleerd. Burgerrechtelijk moet dat proces nog worden gevoerd. De tarievenstrijd tussen de bedrijfsrevisoren is de voorbije jaren steeds scherper geworden. Als valse stukken aanwezig of gebruikt zijn, moeten bedrijfsrevisoren dat (via het revisorenkantoor) melden aan de witwascel CFI. Dat moet zeker als het bedrag de jaarrekening in die mate beïnvloedt dat derden, zoals aandeelhouders, een substantieel verkeerd beeld krijgen van de onderneming. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.