1 JAAR GELEDEN. Het deflatiespook waart rond in Europa. In de meeste Europese landen stijgen de prijzen nog heel lichtjes, maar het lage inflatiepeil (0,8 %) wordt problematisch. Europa is één schok verwijderd van een deflatieperiode, die voor de Europese economie heel schadelijk zou zijn. Overheden, bedrijven en gezinnen zouden het moeilijk krijgen om hun schulden af te lossen, en haperende investeringen zouden de economische groei helemaal doodknijpen. Heel wat economen vrezen dat Europa op weg is naar een periode van langdurige stagnatie.
...

1 JAAR GELEDEN. Het deflatiespook waart rond in Europa. In de meeste Europese landen stijgen de prijzen nog heel lichtjes, maar het lage inflatiepeil (0,8 %) wordt problematisch. Europa is één schok verwijderd van een deflatieperiode, die voor de Europese economie heel schadelijk zou zijn. Overheden, bedrijven en gezinnen zouden het moeilijk krijgen om hun schulden af te lossen, en haperende investeringen zouden de economische groei helemaal doodknijpen. Heel wat economen vrezen dat Europa op weg is naar een periode van langdurige stagnatie. NU. De instorting van de olieprijzen in de tweede helft van 2014 verscherpt het deflatiegevaar. Lagere olieprijzen zijn een zegen voor de koopkracht van de consument en dus ook voor de Europese economie, maar de negatieve effecten van deflatie dreigen de bovenhand te halen. Eind 2014 daalt de inflatie in België en het eurogebied onder nul. De Europese Centrale Bank beslist in januari over te gaan tot de grootschalige aankoop van vooral overheidsobligaties, om de inflatie op termijn weer in de buurt van 2 procent te krijgen. Een ontluikend herstel en aantrekkende kredietvraag in Europa wijzen op beterschap. 10 JAAR GELEDEN. Estland voert een vlaktaks van 26 procent in voor ondernemingen en particulieren. Alle aftrekposten worden afgeschaft. Letland, Litouwen, Slowakije, Rusland en Oekraïne volgen. Nederland voert een debat over die belasting, die Milton Friedman in 1962 als denkspoor lanceerde. Professor Jef Vuchelen berekent dat administratieve kosten bij de belastingheffing 10 procent van de fiscale inkomsten afromen. Hij pleit voor een vlaktaks van 25 procent voor particulieren. De verhoging van de belastingvrije reserve kan de asociale gevolgen compenseren, stelt Vuchelen. NU. Meer dan veertig landen hebben een vlaktaks. In België wordt daarover vooral onder fiscalisten gediscussieerd. Velen pleiten voor de afschaffing van allerlei aftrekposten. Die zijn meestal een gevolg van "lobbyfiscaliteit" -- een term die professor Michel Maus introduceert. Zo zou de afschaffing van de lagere btw-tarieven, zonder dat het algemene tarief van 21 procent wordt verhoogd, dubbel zoveel inkomsten opleveren. Het ziet er niet naar uit dat de taxshift, waar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan werkt, een radicale hervorming zal bewerkstelligen. 20 JAAR GELEDEN. "Wat is een MBA waard?" luidt de titel van een lijvig dossier over onderwijs. De waarde van een Amerikaanse MBA blijkt moeilijk te berekenen, blijkt uit het onderzoek van de Amerikaanse hoogleraar Ronald Yeaple. Uit zijn berekeningen blijkt dat wie een MBA volgt bij een topuniversiteit op een grote meerwaarde mag rekenen, maar de return van een diploma bij de mindere goden is veel kleiner. De nettowaarde van een MBA van Harvard bedraagt na zeven jaar 148.378 dollar, maar bij de scholen onderaan in de top twintig beperkt die meerwaarde zich tot een paar duizend euro's. NU. De concurrentie tussen de MBA-scholen is fel, want er zijn minder studenten. Er zijn nu ook meer alternatieven zoals gespecialiseerde masteropleidingen en deeltijdse executive MBA's. Volgens een enquête van het rankingbureau QS bedraagt het gemiddelde jaarloon van een net afgestudeerde MBA'er 82.000 euro, terwijl hij met een masterdiploma 40.600 euro zou hebben verdiend. Ronald Yeaple onderzoekt nog altijd de waarde van Amerikaanse MBA's. Het beginloon van een MBA'er in de VS is de helft hoger dan zijn laatste loon voor de MBA. Het loon verdubbelt bijna binnen de vijf jaar. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.